Daniel-José Hänninen 26.8.2019 10:41

Liiketoimintamuotoilu ja data-analytiikka kilpailuedun mahdollistajana

Liiketoimintamuotoilu on noussut palvelumuotoilun rinnalle viime vuosina jäädäkseen. Monet yritykset kaipaavat entistä strategisempaa ja liiketoimintalähtöisempää otetta liiketoimintojen ja palveluiden muotoiluun kuin aikaisemmin. Enää ei riitä, että kehitetään ylivertaisen asiakaskokemuksen omaavia palveluita, vaan niiden pitää entistä vahvemmin olla kytköksissä strategiaan sekä liiketoiminnallisesti perusteltuja investointeja. Mutta mikä on seuraava kehitysaskel muotoilun ihmeellisessä maailmassa?


Dataa riittää, mutta entä sitten?

Yrityksillä on nykypäivänä koosta ja toimialasta riippumatta dataa tarjolla enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Data ei kuitenkaan sellaisenaan tee ketään autuaaksi, vaan luonnollisesti sitä pitää osata analysoida, tulkita ja hyödyntää päätöksenteon tueksi. Tätä työtä tekevät esimerkiksi data-analyytikot, jotka auttavat datahaasteiden kanssa painivia yrityksiä löytämään tukea palveluihin, parantamaan asiakaskokemusta tai jopa luomaan täysin uudenlaisia liiketoimintamalleja.

Vaikka työssä pyritäänkin usein samansuuntaisiin lopputuloksiin kuin liiketoimintamuotoilussa, on tapa päästä lopputulokseen hyvin erilainen. Data-analyytikon työ pohjautuu vahvasti lukuihin ja kvantitatiivisiin menetelmiin, kun taas liiketoimintamuotoilijan työ perustuu design thinking -ajattelutavan mukaisesti luovempiin ja kvalitatiivisiin menetelmiin. Entäpä jos liiketoimintamuotoilija sekä data-analyytikko löytäisivät useammin toisensa kehityshankkeissa?

Tuloksena todellinen win-win -tilanne

Liiketoimintamuotoilijan ja data-analyytikon yhteistyö on erityisen kannattavaa siitä syystä, että molempien osaaminen täydentää vahvasti toistaan. Muotoiluun perustuva kehitystyö on aina korostanut moniammatillisten tiimien merkitystä, mutta tässä on kyse enemmän kuin vain data-analyytikon mukaan ottamisesta esimerkiksi Design sprinttiin. Kyse on siitä, että koko prosessi sekä erilaiset menetelmien ketjutukset mietitään alusta asti tasavertaisesti liiketoimintamuotoilun sekä data-analytiikan näkökulmasta palvelemaan lopputulosta.

Tutkimusvaihe voi esimerkiksi alkaa datalouhimisella, minkä jälkeen havaintoihin haetaan kvalitatiivinen näkökulma vaikkapa etnografisella tutkimuksella. Erilaisten muotoilusta tuttujen ideointiharjoitusten katalyytiksi voidaan taas tuoda erilaisia havaintoja datasta. Konseptoidut ideat puolestaan voidaan validoida olemassa olevaa dataa vasten ennen kvalitatiivista testaamista. Niin kuin edellä mainituista esimerkeistä käy ilmi, kuvatun kaltainen ”hybridiajattelu” mahdollistaa täysin uuden tavan tehdä liiketoiminnan kehitystyötä.

Mikäli tämä termi herätti kiinnostuksen, kannattaa käydä lukemassa perusperiaatteista lisää kirjasta "The Design Thinking Playbook", jossa käsite on avattu tarkemmin.

Mitä hyötyjä tästä voidaan saada?

Oikein hyödynnettynä datan ja muotoilu-ajattelun yhdistäminen voi transformoida jopa koko liiketoiminta-mallin.

Data-analytiikan mukaan tuominen liiketoimintamuotoiluprosessiin avaa kehitystyölle uuden maailman. Datan ja muotoilun avulla voidaan luonnollisesti tuoda uusia näkökulmia asiakaskokemuksen, palveluiden ja liiketoimintamallien kehitykseen, mutta se mahdollistaa myös paljon muuta. Oikein hyödynnettynä datan ja muotoiluajattelun yhdistäminen voi transformoida yrityksen ansaintamallin, ekosysteemin tai jopa koko liiketoimintamallin.

Dataan pohjautuvat disruptiot tulevat tulevaisuudessa lisääntymään ja näiden innovoinnissa, konseptoinnissa ja implementoinnissa korostuvat vahvasti muotoiluajattelu. Uskon itse vahvasti, että näiden kahden osaamisalueen yhteen liittäminen tulee tulevaisuudessa olemaan erittäin merkittävä tapa uusien kilpailuetujen luomisessa.

Haluatko kuulla lisää liiketoimintamuotoilusta? Ota yhteyttä!

Kirjoittaja Daniel-José Hänninen on Vere Oy:n Head of Design.

Lue lisää siitä, mitä on liiketoimintamuotoilu.

avatar

Daniel-José Hänninen

Daniel on palvelumuotoilija, jonka sydän sykkii muotoiluajattelulle. Hänellä on vahva ymmärrys designin johtamista sekä design-metodologian hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena. Hänen vahvuutensa on yhdistää analyyttinen ajattelu luovaan ongelmanratkaisuun sekä kääntää liiketoiminnallisia haasteita designin kielelle