Sulje
Liity Edelläkävijöihin
Liity Edelläkävijöihin
Vere Oy:n palvelut

Palvelumme

Ilmiöistä asiakkaan arkeen

Palvelumme ovat rakennettu tukemaan sinua palveluliiketoiminnan edelläkävijyyden rakentamisessa riippumatta siitä, missä vaiheessa transformaatiota olet. Autamme sinua tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamisessa, strategian jalkauttamisessa, palveluiden muotoilussa sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Ei riitä, että luot asiakkaillesi ylivertaista asiakaskokemusta kaikissa kosketuspisteissä, vaan se pitää tehdä myös liiketoiminnallisesti kestävällä tavalla. 
 • Foresight Lab
 • Growth Lab
 • Design Lab
 • Community Lab

Foresight Lab

Foresight Lab on tulevaisuuden ennakoinnin palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä edelläkävijän valintojen tekemiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Mikäli haluat irrottautua mielipiteistä ja olla asiakasymmärryksen edelläkävijä, sinun tulee tunnistaa tulevaisuuden ilmiöt ja muutokset asiakkaiden käyttäytymismalleissa ensimmäisenä.

Määrittelemme yhdessä, mitkä tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan ja millä strategisilla valinnoilla vahvistat omaa positiotasi asiakkaan digitaalisissa rutiineissa. Palvelun tuotoksena syntyy toimintaympäristön muutoksen kuvaus ja konkreettinen tiekartta palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Mitä saat palvelustamme?

 • Tulevaisuuden ilmiöiden kuvaus ja strategiset valinnat
 • Tulevaisuuden kilpailuetujen kuvaus ja strategiset mittarit
 • Asiakkaan prosessin priorisointi ja vaikutukset asiakkaiden rutiineihin
 • Palvelukirjaston kuvaus ja vaikutukset yrityksen ydinprosesseihin
 • Systemaattinen tiekartta ja hallintamalli palveluliiketoiminnan kehittämiselle

Growth Lab

Growth Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka auttaa tunnistamaan uudet mahdollisuudet ja parhaat kasvun paikat yrityksesi strategian mukaisesti.

Strategiset valinnat yksinään eivät riitä, toteutuakseen onnistunut strategia vaatii oikeiden kehityskohteiden tunnistamista ja niille sopivien toimenpiteiden valitsemista. Strategiamuotoilun menetelmät tuovat prosessiin mukaan ketteryyttä ja reagointikykyä ja samaan aikaan auttavat validoimaan tehtyjä valintoja. 

Määrittelemme yhdessä, mitkä kehityshankkeet auttavat juuri sinun yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Tuloksena on konkreettinen tiekartta ja toimintasuunnitelma palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Mitä saat palvelustamme?

 • Strategisten vaihtoehtojen muotoilu ja validointi valintojen tueksi  
 • Strategisten valintojen pohjalta luotu kehittämis- / kasvuportfolio
 • Kasvuhankesalkun priorisointi ja mittarit
 • Tiekartta systemaattiselle palveluliiketoiminnan kehittämiselle

 

Design Lab

Edelläkävijyys palveluliiketoiminnassa asettaa korkeat vaatimukset sekä palveluiden asiakaskokemukselle että niiden liiketoimintamallille. Design Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka auttaa yritystäsi vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin innovoimalla, konseptoimalla ja rakentamalla ylivertaisia palveluita.

Kehitystyö pohjautuu muotoiluajattelulle, jossa palveluita kehitetään ketterästi, kokeilevasti ja osallistavasti. Tuloksena on asiakaslojaliteettia vahvistavia palveluita, joka pohjautuvat validoituun ansaintalogiikkaan.

Mitä saat palvelustamme?

 • Uuden palvelukonseptin ja palvelun prototyypin
 • Palvelun arvolupauksen kirjastamisen
 • Kuvauksen palvelun liiketoimintamallista
 • Tiekartan asiakaskokemuksen kehittämiselle

 

Community Lab

Community Lab on yhteisöjen kehittämisen palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä rakentaa edelläkävijän yhteisöjä niin sisäisesti kuin ulkoisesti nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Mikäli haluat irrottautua rakenteista sitouttaa asiakkaasi vahvemmin yrityksesi, sinun tulee tarjota arvoketjun kiinnostavin yhteisö ekosysteemillesi.

Määrittelemme yhdessä, millainen on vetovoimaisin yhteisö juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan. Tuloksena on konkreettinen yhteisö palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakkaiden osallistamiseen.

Mitä saat palvelustamme?

 • Tulevaisuuden yhteisön konseptikuvauksen
 • Tulevaisuuden yhteisö käyttäytymismallin kuvaus
 • Tulevaisuuden yhteisön palvelukirjaston ja hallintamallin määrittely
 • Toimintasuunnitelma innovatiivisen yhteisön rakentamiselle

Haluatko jutella asiantuntijamme kanssa?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin kuulet meistä pian!
Ota yhteyttä