<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=132524864281367&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Palvelumme

Tarjoomamme edelläkävijyyden rakentamiseen palveluliiketoiminnassa.

Palvelumme ovat rakennettu tukemaan sinua palveluliiketoiminnan edelläkävijyyden rakentamisessa riippumatta siitä, missä vaiheessa transformaatiota olet. Autamme sinua tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamisessa, strategian jalkauttamisessa, palveluiden muotoilussa sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Yksinään ei riitä, että luot asiakkaillesi ylivertaista asiakaskokemusta kaikissa kosketuspisteissä, vaan se pitää tehdä myös liiketoiminnallisesti kestävällä tavalla. Tätä on liiketoimintamuotoilu.

Foresight Lab

Kuinka rakennan edelläkävijän
palveluliiketoiminnan tulevaisuudessa?


Mikäli haluat irrottautua mielipiteistä ja olla edelläkävijänä askeleen edellä asiakasymmärryksessä, sinun tulee tunnistaa systemaattisesti tulevaisuuden ilmiöt ensimmäisenä.

Määrittelemme yhdessä, mitkä tulevaisuuden ilmiöt vaikuttavat juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan. Tuloksena on toimintaympäristön muutoksen strateginen ennakointi ja konkreettinen tiekartta palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Mikä on Foresight Lab?

Foresight Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä edelläkävijän valintojen tekemiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Mitä saat palvelustamme?

 • Tulevaisuuden ilmiöiden kuvaus ja strategiset valinnat
 • Tulevaisuuden skenaariot ja strategiset mittarit
 • Tiekartta systemaattiselle palveluliiketoiminnan kehittämiselle

Growth Lab

Kuinka palveluliiketoiminnan strategia viedään käytäntöön?

Strategiset valinnat yksinään eivät riitä, toteutuakseen onnistunut strategia vaatii oikeiden kehityskohteiden tunnistamista ja niille sopivien toimenpiteiden valitsemista.

Määrittelemme yhdessä, mitkä kehityshankkeet auttavat juuri sinun yritystäsi saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Tuloksena on konkreettinen tiekartta ja toimintasuunnitelma palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

Mikä on Growth Lab?

Growth Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka auttaa tunnistamaan uudet mahdollisuudet ja parhaat kasvun paikat yrityksesi strategian mukaisesti.

Mitä saat palvelustamme?

 • Strategisten valintojen pohjalta luotu kehittämis- / kasvuportfolio
 • Kasvuhankesalkun priorisointi ja mittarit
 • Tiekartta systemaattiselle palveluliiketoiminnan kehittämiselle

Design Lab

Miten kehitän palveluideni asiakaskokemusta palveluliiketoiminnassa?

Edelläkävijyys palveluliiketoiminnassa asettaa korkeat vaatimukset sekä palveluiden asiakaskokemukselle että niiden liiketoimintamallille.

Muotoilemme asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeisiin vastaavia palveluita ketterästi, kokeilevasti ja osallistavasti. Tuloksena on asiakaslojaliteettia vahvistavia palveluita, joka pohjautuvat validoituun ansaintalogiikkaan.

Mikä on Design Lab?

Design Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka auttaa yritystäsi vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä sitouttamaan heidät palveluihisi muotoilun keinoin.

Mitä saat palvelustamme?

 • Prototyypin kehitettävästä palvelusta
 • Kuvauksen palvelun liiketoimintamallista
 • Tiekartan asiakaskokemuksen kehittämiselle

Community Lab

Kuinka luon edelläkävijän yhteisön palveluliiketoimintaani tänään?

Mikäli haluat irrottautua rakenteista ja olla ekosysteemin koukuttavin yhteisö asiakkaillesi, sinun tulee tarjota arvoketjun kiinnostavin sisältö alallasi.

Määrittelemme yhdessä, millainen on vetovoimaisin yhteisö juuri sinun yrityksesi palveluliiketoimintaan. Tuloksena on konkreettinen yhteisö palveluliiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakkaiden osallistamiseen.

 

Mikä on Community Lab?

Community Lab on yhteisöjen kehittämisen palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä rakentaa edelläkävijän yhteisöjä niin sisäisesti kuin ulkoisesti nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Mitä saat palvelustamme?

 • Tulevaisuuden yhteisön ja käyttäytymismallin kuvaus
 • Yhteisön palvelukirjaston ja hallintamallin määrittely
 • Toimintasuunnitelma innovatiivisen yhteisön rakentamiselle