<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=132524864281367&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Luomme kasvua

Vere on liiketoiminta­muotoilija, joka yhdistää strategisen osaamisen, palvelumuotoilun ja teknologisen kyvykkyyden.

Mitä on liiketoiminta­muotoilu?

Liiketoimintamuotoilu on liiketoimintamallien sekä palveluiden kokeilevaa, ketterää sekä asiakaslähtöistä kehittämistä. Kehitystyössä yhdistyvät strateginen osaaminen, palvelumuotoilu, teknologinen kyvykkyys, mutta myös ihminen muutoksen keskellä. Liiketoimintamuotoilun ytimessä on erilaisten asiakaslähtöisten design-menetelmien hyödyntäminen.

Lue lisää

 

Edelläkävijät

Liiketoimintamuotoilun menetelmät ja sisällöt vapaasti käytössäsi nyt Veren Edelläkävijät -yhteisön jäsenenä!

Liity Edelläkävijöihin

Kirjaudu sisään

Vere fasilitoi Elisan yritysasiakkaille työpajoja, joissa hyödynnettiin Veren arvoverkon asiantuntijoita sekä liiketoimintamuotoilun menetelmiä.
Liiketoimintamuotoilun keinoin syntyi uusi puukaupan toimintamalli, jonka avulla Vapon käsitys tulevaisuudesta vahvistui ja yhtiö sai konkreettiset askelmerkit etenemiseen.
Liiketoimintamuotoilun keinoin toteutettu strateginen kehitysroadmap. Tehokkaasti läpiviety prosessi, jossa sitoutettiin henkilöstö ja konkretisoitiin strategia arjen tekemiseksi.
Vere innovoi tulevaisuuden palveluita yhdessä loppuasiakkaiden kanssa. Yhdeksi pääteemaksi 3 Step IT:n liiketoiminta­muotoilu­hankkeessa nousi liiketoiminnan rakentaminen datan ympärille.
Uusien toimintamallien, prosessien ja roolitusten määritys Normetin palvelumyyntiin.
K-kauppiasliiton tulevaisuuden ilmiöiden tunnistaminen, strateginen ennakointi ja palveluiden kehittäminen kauppiaille.
Palvelumuotoilun keinoin onnistuttiin parantamaan palvelukokemusta ja määrittämään sidosryhmähallinnan tarpeet.
Veren johdolla luotiin strategian modernille toimeenpanolle kokonaistiekartta, joka aikataulutettiin ja vastuutettiin vuosille 2019-2020.
SOK Liiketoiminnan tulevaisuuden ilmiöiden tunnistaminen, strateginen ennakointi ja palveluiden kehittäminen.
Veren liiketoimintamuotoiluprosessin avulla toteutettiin uusi strategia kolmessa vaiheessa kahden kuukauden aikana.
Strategian kirkastaminen, hallintamallin rakentaminen ja B2B-palveluiden kehittäminen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
Asiakaslähtöisen B2B-liiketoimintamallin rakentaminen vastaamaan tulevaisuuden asiakastarpeita.
Johtoryhmän strategiapäivän fasilitointi ja palveluiden innovointi kauppiaille.
Kehitysvammaisten palkkatyöllistämisen toimintamallin rakentaminen ja roolitusten tarkennus.
Kansainvälisen osaamisstrategian kirkastaminen, hallintamallin rakentaminen ja kehittämisen organisointi 24 maassa.
turku-energia
Uuden palveluprosessin kuvaaminen tarkastustoimintaan.
CapMan Oyj on Helsingin pörssissä noteerattu suomalainen pääomasijoituskonserni.
Vere toimii Skyddan partnerina liiketoiminnan digitalisoinnissa.
Visma logo

 

Foresight Lab

Kuinka rakennan edelläkävijän palveluliiketoiminnan tulevaisuudessa?

Foresight Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä edelläkävijän valintojen tekemiseen nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Lue lisää

 

 

Growth Lab

Kuinka palveluliiketoiminnan strategia viedään käytäntöön?

Growth Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka auttaa tunnistamaan uudet mahdollisuudet ja parhaat kasvun paikat yrityksesi strategian mukaisesti.

Lue lisää

 

 

Design Lab

Miten kehitän palveluideni asiakaskokemusta palveluliiketoiminnassa?

Design Lab on liiketoiminnan kehittämisen palvelu, joka auttaa yritystäsi vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä sitouttamaan heidät palveluihisi muotoilun keinoin.

Lue lisää

 

 

Community Lab

Kuinka luon edelläkävijän yhteisön palveluliiketoimintaani tänään?

Community Lab on yhteisöjen kehittämisen palvelu, joka parantaa yrityksesi kykyä rakentaa edelläkävijän yhteisöjä niin sisäisesti kuin ulkoisesti nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Lue lisää