Daniel-José Hänninen 3.3.2020 16:30

Mikä on design-lähtöisen kehittämisen liiketoimin­nallinen vaikutus?

Design-lähtöinen kehittäminen on noussut Suomessa hyvin vahvasti viime vuosina jopa johtoryhmien agendalle. Yritykset kokeilevat asteittain design-lähtöistä kehittämistä, perustavat muotoilutiimejä ja pyrkivät entistä vahvemmin jalkauttamaan muotoiluajattelun osaksi organisaatiota. Kaikki tuntuvat ymmärtävän ketterän, iteratiivisen ja kokeilevuuden tärkeyden kehitystyössä, mutta vaikuttaako se aidosti yritysten tuloksellisuuteen? Onko nyt tullut design-lähtöisen kehittämisen lupausten lunastamisen aika?

Selvä yhteys tuloksellisuuteen niin Suomessa kuin maailmalla

Kun tarkastellaan designin tuloksellisuutta, niin tulokset puhuvat puolestaan sekä maailmalla että Suomessa. Yhdysvaltalaisen Design Management Instituten vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan design-keskeiset yritykset performoivat 2005-2015 aikana 211% paremmin kuin S&P 500 -indeksi. Tutkimukset sekä kriteerit valintaan löydät tarkemmin täältä. Vastaavanlainen tutkimus on tehty myös Suomessa Pentagon Designin toimesta. Tässä todettiin, että Helsingin pörssin 9 design-vetoisinta firmaa performoivat 2007-2017 aikana jopa 240% paremmin kuin OMX25 -indeksi.


Nopeampi selviytyminen kriisistä

Vaikuttaako design-keskeisyys puolestaan yrityksen muuntautumiskykyyn? Pahamaineisen vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin aikana S&P-indeksillä kesti noin viisi vuotta nousta lamaa edeltävälle tasolle, kun taas design-vetoisilla yrityksillä vastaava nousu kesti alle kaksi vuotta. Suomessa design-vetoiset yritykset toipuivat puolestaan finanssikriisistä noin kolmessa vuodessa, kun OMX-indeksillä tämä kesti lähes kahdeksan vuotta. Toki näihin lukuihin vaikuttavat moni muukin asia, mutta joka tapauksessa ero on huomattava. Näyttää kiistattomasti siltä, että desing-vetoiset yritykset uudistuvat kriisin keskellä ja toipuvat siitä huomattavasti nopeammin kuin muut yritykset.design-lähtöinen

Design-maturiteetilla on suuri merkitys

Riittääkö siis, että yritys perustaa design-tiimin ja menestys on taattu? Valitettavasti ei. Invisionin tekemä tutkimus osoittaa poikkeuksellisen vahvan korrelaation organisaation design-maturiteetin sekä liiketoiminnallisten tulosten välillä. Tutkimuksen mukaan korkeimman maturiteetin omaavat design-yritykset kokivat 4 x korkeamman vaikutuksen liikevaihtoon, 5 x korkeamman vaikutuksen kustannussäästöihin, 6 x korkeamman vaikutuksen time-to-marketiin sekä 26 x korkeamman vaikutuksen yrityksen valuaatioon. Invisionin tekemän tukimuksen löydät tarkemmin täältä. Tutkimuksesta löytyy lisäksi suuri määrä muita hyvin mielenkiintoisia tunnuslukuja muotoilun ja liiketoiminnan tuloksellisuuden välillä.

Design-lähtöisellä kehittämisellä on merkittävä positiivinen vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille ja yksilölle?

Yllä oleviin tutkimuksiin nojaten ei liene epäselvää, että design-lähtöisellä kehittämisellä on merkittävä vaikutus yrityksen tuloksellisuuteen. Design-maturiteetin portaikkoa ei kuitenkaan kavuta yön yli, vaan se vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista tekemistä. McKinseyn tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan harvat toimitusjohtajat tietävät, mitä heidän yritystensä design-johtajat aidosti tekevät. Haasteita ilmenee sekä päivittäisen tekemisen ymmärtämisessä että mitattavuudessa. Vaikka tekemistä riittää, niin yhä useampi yritys on menestyksekkäästi ottanut ensimmäisiä askelia kohti design-vetoista tekemistä. Uuden ajan design-johtajien yhdeksi keskeiseksi haasteeksi tuleekin tulevaisuudessa designin vaikuttavuuden osoittaminen oman yrityksen kontekstissa.

Muutos ei kuitenkaan ilmene pelkästään haasteina. Asiakaskokemuksen integroiminen osaksi yrityksen strategiaa mahdollistaa entistä merkityksellisempien palveluiden luomisen asiakkaille sekä muille sidosryhmille. Konseptien innovointiin ja testaamiseen ei tarvita enää suuria kehitysbudjetteja eikä vuosia kalenteriaikaa, vaan muotoilun avulla kaikki tapahtuu entistä kokeilevammin ja ketterämmin. Designin laaja-alainen hyödyntäminen yrityksissä vaatii pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta, mutta ennen kaikkea myös rohkeutta.

Haluatko tietää lisää?

Veren webinaarisarjan 3.osassa käsitellään Design-vetoisen kehittämisen evoluutiota ja johtamista. Pääset katsomaan tallenteen alta!

Katso webinaari

avatar

Daniel-José Hänninen

Daniel on palvelumuotoilija, jonka sydän sykkii muotoiluajattelulle. Hänellä on vahva ymmärrys designin johtamista sekä design-metodologian hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena. Hänen vahvuutensa on yhdistää analyyttinen ajattelu luovaan ongelmanratkaisuun sekä kääntää liiketoiminnallisia haasteita designin kielelle