Sulje
Liity Edelläkävijöihin
Liity Edelläkävijöihin
Antti Seppänen 27.1.2020 12:03

Pärjääkö meidän oppilaitos Suomessa vuonna 2020?

Oppilaitosten määrä Suomessa tulee putoamaan seuraavan vuosikymmenen aikana selvästi. Luvassa on paljon yhdistymisiä eri oppilaitosten välillä ja samaan aikaan kilpailu parhaista opiskelijoista laitosten välillä kovenee. Oppilaitoksissa on kyse myös alueellisesta houkuttelevuudesta eri paikkakunnille. Julkisen rahan määrä tiukentuu, joten oppilaitosten kaupallisten palveluiden rooli tulee entisestään korostumaan.

Oikein rakennetut ja käyttöönotetut prosessit sekä niitä tukemaan valitut ketterät teknologiat ovat keskeinen osa tulevaisuuden oppilaitosmaailmaa. Menestyviin oppilaitoksiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi neljällä eri tasolla modernien prosessien ja teknologian keinoin.

 1. Miten varmistumme, että hyvä ja motivoitunut opiskelija valitsee juuri meidät muiden oppilaitosten joukosta?
  Teknologian puolelta tähän vaikuttaa löydettävyys kaikissa eri kanavissa, yhtenäinen viestintä ja opiskelijakokemus. Hyvät prosessit ja oikeat teknologiat tukevat opiskelijaa valitsemaan juuri teidän oppilaitoksen.

 2. Miten varmistumme, että opiskelija suorittaa opinnot meillä loppuun määrätyssä ajassa?
  Teknologian puolelta opiskelijan tukeminen oikeissa paikoissa oikea-aikaisesti korostuu entistä enemmän. Myös varhainen puuttuminen ongelmiin ehkäisee erityisesti opintojen keskeyttämistä. Hyvät prosessit ja teknologia, jotka tuovat yhteen opettajat, opiskelijat ja tukea tarjoavat tahot ehkäisevät tehokkaimmin keskeyttämistä.

 3. Miten varmistumme, että meidän opiskelija päätyy työelämään heti valmistuttuaan?
  Teknologian puolelta työelämän kytkeminen osaksi opiskelijan opintopolkua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa avaa oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön aivan uudella tavalla. Yhtenevät prosessit ja teknologia ovat avainasemassa siinä kilpailussa, mihin oppilaitosten tulee vastata saadakseen opiskelijat sujuvasti työelämään.

 4. Miten varmistumme, että opiskelija tekee täydennysopintoja valmistumisen jälkeen meidän oppilaitoksessa?
  Teknologian puolelta opiskelijaan pidetään säännöllisesti yhteyttä ja tarjotaan mahdollisuuksia jatko-opintoihin. Jos yhteydenpito katkeaa ja opiskelija ei koe jatko-oppimista tärkeäksi, saattaa hän jättää opinnot väliin tai valita toisen oppilaitoksen. Hyvät prosessit ja teknologian hyödyntäminen automatisoivat tämän viestinnän opiskelijan valmistuttua. Tyytyväinen ja valmistunut opiskelija toimii myös suosittelijana oppilaitoksille.

Kaikissa näissä esimerkkitapauksissa on ensin rakennettu oikeat prosessit ongelman ratkaisemiseksi ja sen jälkeen tuotu teknologia tähän avuksi. Tärkeintä on luonnollisesti saada ihmiset hyödyntämään näitä ratkaisuja, jotta aitoja tuloksia saadaan aikaan.

Modernit liiketoimintamuotoilumenetelmät ovat nopeita ja laadukkaita toteuttaa. Lisäksi oikein valittu teknologia on nykyään helppoa ja kustannustehokasta hyödyntää. Yritykset ovat jo tottuneet tekemään nopeita muutoksia pysyäkseen mukana markkinoiden kehityksessä. Samoja vaatimuksia on nyt myös julkisella puolella. 

Mikäli haluat kuulla lisää tehdyistä toteutuksista, niin kerron mielelläni lisää. Pidetään huolta siitä, että oppilaitoksemme ovat myös tulevaisuudessa maailman parhaimmistoa!

avatar

Antti Seppänen

Antilla on liki 20 vuoden kokemus yritysten kasvattamisesta ja kansainvälistämisestä. Hän on ollut osakkaana viemässä suomalaista palveluyritystä kymmenelle eri markkinalle. Hän on vastannut uusien palvelujen konseptoinnista ja kaupallistamisesta. Antti on lisäksi johtanut myyntiä ja ollut rakentamassa myynnin yhteisiä toimintamalleja.