Juha Leppänen 13.3.2019 12:35

4 vuotta liiketoiminta­muotoilua Suomessa

Tapailin keväällä 2015 ensimmäiset sanat yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan, jonka tarjoamaksi kirjasin liiketoimintamuotoilun. Pari edellistä vuotta olin taistellut ahkerasti palvelumuotoilun puolesta. Tuolloin se sekoitettiin vahvasti mm. käyttöliittymäsuunnitteluun erityisesti sen englanninkielisen (service design) nimensä vuoksi. Sysäyksen liiketoimintamuotoiluyhtiön perustamiselle antoi kuitenkin jatkuva vouhotus digitalisaatiosta, jossa teknologia nähtiin ratkaisuna/syynä kaikkiin yritysten haasteisiin.

Ohessa ote Veren liiketoimintasuunnitelmasta 05/2015

markkinatilanne ja tarve

Pidän liiketoimintamuotoilun yhtenä osa-alueena palvelumuotoilua ja olenkin nykyään kiteyttänyt näiden kahden eroja seuraavasti:

  • Liiketoimintamuotoilu = Oikeita asioita
  • Palvelumuotoilu = Oikeilla tavoilla

Oikeita asioita tarkoittaa käytännössä strategiaa, mutta olen vahvasti sitä mieltä, että ns. "perinteisen strategiatyön" aika alkaa olla auttamattomasti ohi. Strategiatyön tulee synnyttää jo jotain konkreettista ja kosketeltavaa. Liiketoimintamuotoilun keinoin tehdyllä strategiatyöllä tähdätään siis konkreettisiin tuloksiin, jotka myös viedään nopeasti käytäntöön. Tämä ei luonnollisestikaan poista sitä, ettei strategisia tavoitteita ja visiota voitaisi asettaa kauas, mutta tulee olla myös keinot viedä nämä suunnat arjen teoiksi.

Veren vastanimitetty Head of Design Daniel kirjoitti artikkelin siitä, miten liiketoimintamuotoilu eroaa palvelumuotoilusta. Vahva suositus lukea tuo!

Ainoastaan kaikki muuttuu

Ainoastaan kaikki muuttuu oli ensimmäinen sloganimme, joka viittasi siihen, kuinka liiketoimintamuotoilussa lähdetään rakentamaan uutta liiketoimintaa tai muovaamaan nykyisistä palveluista kilpailukykyisiä hyvin kokonaisvaltaisesti. Erityisesti halusimme korjata kolme tunnistamaamme epäkohtaa yritysten kehitystyössä ja palvelutarjoamassa

  • Strategiatyö on liian hidasta ja se ei johda käytäntöön
  • Liiketoimintahaasteita yritetään ratkaista teknologia edellä ja IT-hankkeet epäonnistuvat aivan liian usein
  • Palveluiden kansainvälistäminen ja kaupallistaminen puuttuu

Ainoastaan kaikki muuttuu viittasi siis siihen, että nopeasyklisessä ja kansainvälisessä kilpailussa kehitystä tulee tehdä uudella tavalla, kokonaisvaltaisesti, mutta kuitenkin ketterästi.

Liiketoimintamuotoilu vuonna 2019

Mikä sitten on muuttunut suomalaisessa liiketoimintamuotoilussa viimeisen neljän vuoden aikana? Oheisessa otteessa Veren palvelustrategiasta olemme nostaneet segmentoinnin tekijäksi mm. rohkeuden ja kyvykkyyden. Rohkeus käynnistää hankkeita on selvästi kasvanut, mutta uskallus viedä muutokset suunnitelmallisesi läpi vaatii vielä kehittämistä.

Vere - liiketoimintamuotoilun kohderyhmät

Kilpailu on kiristynyt ja näemme asian hyvin positiivisena. Liiketoimintamuotoilun puolestapuhujia on siis nyt paljon enemmän ja markkina kasvaa ymmärryksen lisääntyessä. Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn on entisestään parannuttava, jotta pärjäämme globaalissa kilpailussa.

Rohkeus tunnustaa oman osaamisen puute on lisääntynyt.

Yritysten ja julkishallinnon design-maturiteetti on kasvanut hyvin merkittävästi. Design thinking -ja lean startup -ajattelumallit on ymmärretty ja sisäistetty hyvin. Pienemmissä yrityksissä (ja luonnollisesti start-upeissa) tämä on usein jopa ”pakon ohjaama” toimintatapa, mutta hyvin monessa suuryrityksessä ylin johto on perehtynyt ja omaksunut muotoiluajattelun yrityksen kehittämisessä myös strategisella tasolla.

Teknologian kehitysvauhti jatkaa kiihtymistään ja tänä päivänä yhä useampi ymmärtää, että itse ei voi eikä kannata osata kaikkea. Rohkeus tunnustaa oman osaamisen puute on lisääntynyt ja uskalletaan pyytää apua. Vere Arvoverkossakin vaikuttavaa Antti Merilehtoa lainatakseni:”On uskallettava kokeilla ennakkoluulottomasti ja oppia kokeiluista. Tavoitteiden on oltava realistisia ja yhteistyökumppaneiden juuri oikeita sen ongelman ratkomiseen.”

Mitä seuraavaksi?

Tulemme kesän 2019 aikana järjestämään veloituksetta 2 liiketoimintamuotoilun bootcampia, joissa perehdytämme liiketoimintamuotoilun keskeisimmät menetelmät sekä läpikäymme muotoilun evoluution. Bootcampin kesto on yksi päivä ja se antaa osallistujille eväät lähteä kokeilemaan liiketoimintamuotoilua omissa organisaatioissaan.

Jos koet, että sinun yrityksessä tai organisaatiossa olisi tarvetta liiketoimintamuotoilulle, kerro siitä meille jättämällä viesti alla olevan linkin kautta!

Haluatko kuulla lisää liiketoimintamuotoilusta? Ota yhteyttä!


Kirjoittaja Juha Leppänen on Vere Oy:n toimitusjohtaja ja hän toimii liiketoimintamuotoiluhankkeissa erityisesti ylemmän johdon neuvonantajana.

Lue lisää siitä, mitä on liiketoimintamuotoilu.

avatar

Juha Leppänen

Juha on liiketoimintamuotoilija vahvalla strategiavaiheen painotuksella ja kaupallisella otteella. Juhan vahvuuksiin kuuluu rakentaa ja priorisoida isot strategiset suuntaviivat konkreettisiksi ja helposti omaksuttaviksi toimenpiteiksi.