Juha Leppänen 31.10.2017 20:32

Liiketoimintamuotoilu: Kasvua uusin kilpailueduin

Liiketoimintamuotoilussa kyse ei ole maailmaa mullistavista asioista, vaan nykyisen toimintaympäristön vaatimista moderneista toimintatavoista ja ketteryydestä liiketoiminnan kehittämisessä. Asiakasprojekteillemme asetetut teemat ja tavoitteet kiteytyvät käytännössä siihen, kuinka konkreettisin teoin voidaan luoda kasvua uusin toimintamallein, palveluin ja kilpailueduin?

Olen saanut seurata digitaalista vallankumousta jo 20 vuoden ajan ja tiivistän oheen top-5 vinkkini tulevaisuuden kilpailuetujen rakentamiseksi. Vaikka elämmekin digiajassa, pitää muistaa, että strategiatyön lopputuloksena ei tulisi oletusarvona pitää digitaalisten liiketoimintojen kehittämistä.

vere-juha-leppanen_1400x880.jpg

1. Katso kauas, näe lähelle, toimi nopeasti 

Kaiken ollessa nykyään ketterää, niin miksi stretegiatyön tulisi muodostaa tästä poikkeus? Liiketoimintojen syklit ovat lyhentyneet murto-osaan niistä ajoista, jolloin voitiin tehdä suunnitelmia seuraaville vuosille. Nopea time-to-market tuleekin olla itsestäänselvyys.

Ketterällä strategiatyöllä tähdätään konkreettisiin tuloksiin, jotka viedään nopeasti käytäntöön. Tämä ei luonnollisestikaan poista sitä, ettei strategisia tavoitteita ja visiota voitaisi asettaa kauas, mutta tulee olla myös keinot viedä strategiset suunnat arjen teoiksi.

Kehitysehdotukset tulisi pystyä arvioimaan kolmen ulottuvuuden kautta:  
1) Asian merkitys tulevaisuudessa
2) Yrityksen kyvykkyys toteuttaa muutos 
3) Toimenpiteen tai kehityskohteen liiketoimintavaikutus.

Tämän kolmikentän avulla tunnistetaan ja priorisoidaan kehityskohteet. Hyvin tärkeää on myös yhteisesti päättää, mitä ei tehdä ja mistä luovutaan. Erityisesti liiketoimintavaikutusten arviointi kehityskohteiden priorisoinnissa auttaa keskittymään toimeenpanossa strategisesti tärkeimpiin seikkoihin.

Ketterän strategiaprosessin lopputulos voi kehitys-roadmapin lisäksi olla sovellus, tuote, toimintatapa, prosessi tai prototyyppi. Ketterässä strategiatyössä ajatus on hyvinkin sama kuin nopeassa ohjelmistokehityksessä: tehdään valmiiksi pieni osa suurta tavoitetta ja testataan, toimiiko. Jos toimii, skaalataan.

2. Aloita silloin, kun menee hyvin

Globaalissa kilpailutilanteessa ja kaikkien palveluiden digitalisoituessa toimittajien vaihtamisesta tulee päivä päivältä helpompaa. Asiakkaista tulee pitää kiinni tarjoamalla heille jatkuvasti uutta arvoa. Kuten todettua liiketoimintojen syklit lyhenevät ja kilpailu tulee perinteisen kilpailukentän ulkopuolelta. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole varaa tuudittautua nykyiseen hetkeen. Disruptiossa kun parhaimmillaan (tai pahimmillaan) on kyse siitä, että uusi toimintamalli pyyhkii koko olemassa olevan markkinan mennessään.

Aloita siis uuden suunnittelu silloin, kun menee vielä hyvin. Älä keskity vain siihen, miten voisit tehdä asioita uudella tavalla, vaan mitä kokonaan uusia asioita voit asiakkaillesi tarjota.

3. Tee yksi hyvä, kaupallista monille

Kyky kaupallistaa on menestyksen ydinkysymys. Jos tuote tai palvelu on jo hyvä, on ohje yksinkertainen: muokkaa viestiä, älä tuotetta. Markkinoilla menestymisessä kyse on yhä useammin juuri siitä, miten tuotteesta ja palvelusta saadaan houkutteleva ja helposti ostettava. Kaupallistamisessa etsitään tarinoita ja arvon tuottoa, jotka vetoavat riittävällä tasolla ostajan tarpeeseen, henkilöön, yritykseen tai toimialaan. Riittävällä tasolla tarkoitan, että viestiä on mahdotonta (kannattavasti) yksilöidä jokaiselle vastaanottajalle, mutta asiakkaan on saatava kokemus, että palvelu on omiaan juuri hänelle. B2B-kaupankäynnissä myös yksilölle tuotettu arvo voi toimia hyvänä kiinnostuksenherättäjänä. On hyvä lisäksi muistaa, että sama tarina ei välttämättä toimi esim. Suomessa ja Saksassa. 

Meille hieman introverteille suomalaislle digitaalinen murros on lottovoitto. Olemme tunnettuja tehokkuudesta, luotettavuudesta ja teknologisista kyvyistämme. Satsaamalla kaupallistamiseen ja markkinointiin digitaalisissa kanavissa, joissa henkilökohtainen presenssi ja tyrkyttäminen ei ole avainasemassa, voimme saavuttaa ihan mitä tahansa!

 

"MUUTOKSESSA EI 

RIITÄ, ETTÄ TEHDÄÄN 

ASIOITA UUDELLA 

TAVALLA - KILPAILUSSA 

 

PÄRJäTÄKSEEN TULISI 

TEHDÄ ENNEMMINKIN 

 

UUSIA ASIOITA."

4. Keskity tulevaisuuden kilpailuetuihin 

Yrityksillä on varmasti hyviä ideoita, mutta tarvitseeko asiakas niitä oikeasti? Tämä selviää - kysymällä. Uusia tuotteita kannattaa jatkuvasti testata: joskus innovatiivisimmat ideat luovat kokonaan uusia tarpeita. Miltä kuulostaa uusi palvelu, toimintamalli tai tapa, joka pyyhkii pois vanhan pelikentän ja luo uuden, jossa olet ensimmäisenä?

Mieti myytkö välineitä, joiden avulla päästään lopputulokseen vai itse lopputulosta. Jos myytkin lopputulosta "välineen" sijaan, mieti, ketä ovat uudet kilpailijat ja kilpailuetusi heihin verrattuna. Entä mistä tavoitat ostajat ja ovatko he enää samoja kuin aiemmalla pelikentällä? 

Veren tekemän CDO-tutkimuksen mukaan tulevaisuudessa johdon tärkein kyky on johtaa jatkuvaa muutosta, reagoida nopeammin markkinamuutoksiin sekä sietää epävarmuutta. Nopea muutostahti vaatii ketterää strategiatyötä ja go-to market -mallit tulee mukauttaa epävarmuuden aikaan.

 

5. Motivoi muutokseen

Liiketoimintamuotoilussa haemme prosessin alusta asti näkemyksellisyyttä myös asiakkaidemme eri sidosryhmiltä sekä yrityksen omilta asiantuntijoilta. Viisaus ei todellakaan asu aina johtoryhmässä. Osallistamalla eri sidosryhmiä tehokkaalla tavalla, saadaan paras mahdollinen tulkinta siitä, mikä tulevaisuudessa on tärkeää ja millä toimenpiteillä voidaan saavuttaa suurin liiketoimintavaikutus. Pienilläkin teoilla voidaan saavuttaa suuria asioita. 

Strategiset linjaukset ja päätökset tehdään tulevaisuudessakin johtoryhmien ja hallituksen linjaamina, mutta innovatiivisimmat ja elinkykyisimmät ideat tulevat yleensä asiakkailta ja henkilökunnalta. Itse keksittyjen ideoiden vienti käytäntöön on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa: ihmiset ovat sitoutuneempia tekemään asioita, joihin ovat itse saaneet olla vaikuttamassa.

Tehdäänkö teidän tuleva strategiatyö innostavasti? Toimivassa yrityskulttuurissa on kyse juuri siitä. 

Lataa CDO-tutkimus: Keskeisintä on epävarmuuden sietäminen.  

Lue lisää siitä, mitä on liiketoimintamuotoilu.

avatar

Juha Leppänen

Juha on liiketoimintamuotoilija vahvalla strategiavaiheen painotuksella ja kaupallisella otteella. Juhan vahvuuksiin kuuluu rakentaa ja priorisoida isot strategiset suuntaviivat konkreettisiksi ja helposti omaksuttaviksi toimenpiteiksi.