Juha Leppänen 16.5.2019 14:45

Liiketoiminnan päättymätön peli

Muotoiluun perustuva liiketoiminnan kehitys on vallannut maailman. Yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ovat läpi toimialojen huomanneet, että kehitystyön pitää olla entistä ketterämpää, kokeilevampaa ja asiakaslähtöisempää. Kiihtyvä muutos ja yritysten lyhentynyt elinkaari vaatii jatkuvaa innovointia ja luovuutta. Vere Oy haluaa edistää suomalaista kilpailukykyä ja järjestää elokuussa kaksi maksutonta valmennuspäivää liiketoimintamuotoilun perusteisiin!

"Nopeammin muuttuvassa maailmassa uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien lisäksi yritysten pitäisi panostaa enemmän hyvään go-to market -strategiaan ja sen toimeenpanoon. Usein nämä jäävät puolitiehen", sanoo Taaleritehtaan CEO (1.6. alkaen) ja Veren hallituksen puheenjohtaja Robin Lindahl.

Yritysten elinikä lyhenee lyhenemistään. Ennusteen mukaan markkina-arvoltaan top 500 (S&P 500) yhdysvaltalaisista yrityksistä vain noin 50% on olemassa 10 vuoden kuluttua. Yritysten keskimääräisen eliniän on ennustettu olevan vain 12 vuotta - vuonna 2027.1 Liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden elinkaari on enää murto-osa siitä, mitä se oli vielä muutama vuosi sitten. On siis selvää, että liiketoiminnan kehitystyötä ei voida tehdä enää perinteisillä tavoilla. Time-to-market ja asiakaskokemus ratkaisevat pelin.

OP:n pääjohtaja Timo Ritakallion sanoin: ”Jäykän vision tai suunnitelman tekeminen ei riitä, kun ympäristö muuttuu koko ajan – liiketoiminnasta on tullut päättymätön peli, jossa kilpailukyky vaatii kykyä muutokseen.”2

81% kasvuideoista jää huomioimatta yritysten johdolta

Globaalissa kilpailutilanteessa ja kaikkien palveluiden digitalisoituessa toimittajan vaihtamisesta tulee päivä päivältä helpompaa. Asiakkaista tulee pitää kiinni tarjoamalla heille jatkuvasti uutta arvoa. Kuten todettua liiketoimintojen syklit lyhenevät ja kilpailu tulee perinteisen kilpailukentän ulkopuolelta. Disruptiossa on usein kyse siitä, että uusi toimintamalli pyyhkii koko olemassa olevan markkinan mennessään. Tutkimuksen mukaan kuitenkin lähes 81% uusista kasvu- ja palveluideoista jää huomioimatta yritysten johdolta ja vain 23% vastaajista uskoo, että tulevaisuuden kilpailu tulee nykyisten kilpailijoiden ulkopuolelta.3

Suomessa yritysten ja julkishallinnon design-maturiteetti kehittyy ja on jo nyt hyvällä tasolla. Design thinking - sekä lean startup -ajattelumallit ovat ymmärretty ja sisäistetty. Pienemmissä yrityksissä (ja luonnollisesti start-upeissa) tämä on usein jopa ”pakon ohjaama” toimintatapa, mutta hyvin monessa suuryrityksessä ylin johto on perehtynyt ja omaksunut muotoiluajattelun yrityksen kehittämisessä myös strategisella tasolla.

Liiketoimintamuotoilun keinoin tehdyllä kehitystyöllä tähdätään konkreettisiin tuloksiin, jotka voidaan myös viedä nopeasti käytäntöön. Tämä ei luonnollisestikaan poista sitä, ettei strategisia tavoitteita ja visiota voitaisi asettaa kauas, mutta tulee olla myös keinot viedä nämä suunnat arjen teoiksi.

Liiketoimintamuotoilun avulla yritykset pystyvät:

  • luomaan aidosti asiakastarpeita vastaavia liiketoimintamalleja ja palveluita
  • varmistamaan menestyksensä ja uusiutumisensa digitalisoituvassa maailmassa
  • sitouttamaan asiakkaansa ja henkilöstönsä uuteen tapaan toimia.

Vere haluaa antaa oman panoksensa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kilpailukyvyn kehittämiseen. Järjestämme elokuussa kaksi VELOITUKSETONTA yhden päivän kestävää Liiketoimintamuotoilun bootcampia. Pidämme erilliset päivät yrityksille ja julkishallinnon toimijoille. 

Vere Business Design Bootcamp järjestetään elokuussa 2019. Tiistai 27.päivä on suunnattu yrityksille ja keskiviikko 28.päivä julkishallinnolle sekä yhteiskunnallisille toimijoille. Bootcampit on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat saada valmiudet hyödyntää liiketoimintamuotoilua organisaatioidensa arjessa.

Hae mukaan! Molempiin päiviin otetaan 15 henkilöä, jotka valitaan hakijoiden joukosta 14.6. mennessä.

HAE MUKAAN!

 

1 Corporate Longevity: Turbulence Ahead for Large Organizations (Innosight, Spring 2016) 
2 Timo Ritakallio Väestörekisterikeskuksen Keväthumaus-tilaisuudessa 3.4.2019
3 Strategic Readiness and Transformation Survey (Innosight, 2017)

 

avatar

Juha Leppänen

Juha on liiketoimintamuotoilija vahvalla strategiavaiheen painotuksella ja kaupallisella otteella. Juhan vahvuuksiin kuuluu rakentaa ja priorisoida isot strategiset suuntaviivat konkreettisiksi ja helposti omaksuttaviksi toimenpiteiksi.