Vere Oy 5G Finland -verkoston innovaatio­­kumppaniksi

Kirjoittanut Vere Oy - 14 toukokuuta, 2018

Vere Oy 5G Finland -verkoston innovaatio­­kumppaniksi

 

Vere Oy on valittu Telian luotsaamaan 5G Finland -verkostoon. Verkoston tavoitteena on luoda suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää ja pilotoida tulevaa huippunopeaa 5G-verkkoa. Muita verkoston kumppaneita ovat mm. Nokia ja Business Finland.

5G-verkon käyttöönotto tulee olemaan suurin askel verkon tiedonsiirrossa tähän mennessä. 5G:n myötä verkon kapasiteetti kasvaa räjähdysmäisesti ja viive tulee katoamaan lähes kokonaan. Uusi verkko tulee siis mahdollistamaan mm. viiveettömän etäohjauksen, jota voidaan hyödyntää esim. ajoneuvojen välisessä tiedonvälityksessä tai vaikkapa terveydenhuollossa.Vere 5G

”Jo nyt erilaisten anturien määrä on valtava mm. teollisen internetin sekä erilaisten kuluttajalaitteiden myötä. Käytännössä emme vielä ole kuitenkaan nähneet mitään”, sanoo Vere Oy:n toimitusjohtaja Juha Leppänen. ”5G tulee totaalisesti muuttamaan käsityksemme siitä, mitä esineiden internet on”, Leppänen jatkaa.

Teknologia ei silti saa olla itseisarvo, vaan sen tulee tuottaa arvoa käyttäjälleen. Yksilölle arvo voi tarkoittaa terveyttä, turvallisuutta tai viihde-elämyksiä. Yritysten osalta 5G:lla voidaan luoda kokonaan uutta liiketoimintaa. Vere Oy:n rooli 5G Finland -verkostossa on innovoida yrityksien kanssa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä luoda suomalaisille yrityksille uusia kilpailuetuja. 

Yritykset ovat yhä useammin tilanteessa, jossa nopeasti uusiutuva teknologia nähdään samaan aikaan sekä uhkana että mahdollisuutena. Suuret teknologiset uudistukset, kuten 5G, tulevat väistämättä vaikuttamaan lähes jokaiseen yritykseen tavalla tai toisella.

Veren liiketoimintamuotoilun konseptissa on kyse strategian linkittämisestä teknologian tuomiin mahdollisuuksiin sekä päinvastoin. ”Vere Oy:llä on paljon annettavaa 5G Finland -verkostolle yritysten tulevaisuuden kilpailuetujen innovoinnissa ja rakentamisessa uusinta teknologiaa hyödyntäen”, toteaa Program Director Janne Koistinen Telialta.

 
Lisätietoja antaa:
Juha Leppänen
CEO / Vere Oy
+358 40 172 2224 
 
Janne Koistinen
Program Director / Telia Finland Oyj
+358 40 302 4624
 
Vere Oy on vuonna 2015 perustettu Suomen johtava liiketoimintamuotoilija, jonka missiona on luoda asiakkailleen kasvua.
 

Vere Arvoverkko

Suomalaisen kilpailuedun rakentajat

LUE LISÄÄ