Sulje
Liity Edelläkävijöihin
Liity Edelläkävijöihin
Tootsi Turvas, haketta_0711

Uusi puukaupan palvelumalli muotoilu­ajattelulla

Asiakastarina - Case Vapo
PROJEKTI Projektissa innovoitiin ja konseptoitiin Vapolle uusi puukaupan palvelumalli.
PALVELU Projektissa tehtiin palvelun konseptointia, jota täydennettiin haastatteluilla ja validoinneilla.
ASIAKAS Vapo Oy on  vuonna 1940 perustettu valtakunnallinen polttoaineen toimittaja.
AIKATAULU Projekti vietiin kokonaisuudessaan läpi neljässä viikossa haastatteluista validoituun konseptiin.

Lähtötilanne

Suomalaisen energiatuotannon monialayhtiö Vapo on siirtymässä kiinteiden polttoaineiden kaupassaan entistä voimakkaammin puupolttoaineisiin. Vapo valitsi Veren avukseen kehittämään uutta puukaupan palvelumallia. Malli vastaa sekä asiakkaan tuleviin tarpeisiin, joissa biomassoilla on merkittävä rooli että polttoturpeen kysynnän laskusta syntyvään toimintaympäristön muutokseen.
Suomalaisen energiatuotannon monialayhtiö Vapo on siirtymässä kiinteiden polttoaineiden kaupassaan entistä voimakkaammin puupolttoaineisiin. Vapo valitsi Veren avukseen kehittämään uutta puukaupan palvelumallia. Malli vastaa sekä asiakkaan tuleviin tarpeisiin, joissa biomassoilla on merkittävä rooli että polttoturpeen kysynnän laskusta syntyvään toimintaympäristön muutokseen.

Haaste ja ratkaisu

Energialiiketoiminnan kehittäminen on moniulotteinen asia, sillä siihen kuuluvat sekä asiakkaiden tarpeet, Vapon tavoitteet että Suomessa tehtävät poliittiset päätökset. Yhtiön asiantuntijoilla oli jo näkemystä puukaupan tulevaisuudesta, mutta kokonaisuuden järjestelmällinen käsittely oli haastavaa ja konkreettinen eteneminen vielä hakusessa.

Ongelman ratkaisussa Vapo ja Vere sovelsivat palveluiden konseptointimallia. Se sisältää lyhyen tutkimuksen, design sprintin sekä validoinnin asiakkaalla. Projektin tulokseksi saatiin uusi puukaupan palvelumalli. Yhteistyön ansiosta Vapon käsitys tulevaisuudesta vahvistui ja yhtiö sai konkreettiset askelmerkit etenemiseen. Yhtiössä ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön.

Palvelumallin konseptointi - näin se sujui!

  1. Haastattelimme Vapon omia asiantuntijoita sekä heidän nykyisiä asiakkaitaan tulevaisuuden tarpeista ja haasteista.
  2. Työpajan ensimmäisenä päivänä kävimme läpi haastatteluhavainnot sekä määrittelimme tavoitteen, persoonan ja asiakaspolun uudelle palvelumallille.
  3. Työpajan toisena päivänä keskityimme innovoimaan uuden palvelumallin elementtejä ja lopulta valitsimme lupaavimman kokonaisuuden jatkotyöstöön.
  4. Viimeisenä työpajapäivänä kiteytimme mallin storyboard-menetelmällä asiakastestaamista varten ja listasimme keskeiset testattavat hypoteesit.
  5. Lopuksi validoimme mallin asiakkailla ja visualisoimme sen.
POWER-Video-Forest

Lopputulos

“Projektin jälkeen kuvasimme Vapon kanssa, miltä tulevan palvelumallin tulisi näyttää. Tuotoksen visualisointi ymmärrettäväksi on vaativaa mutta erittäin tärkeää, jotta sen jalkautus organisaatiossa onnistuu. Lopuksi testasimme mallin keskeisimmät olettamukset heidän asiakkaillaan. Asiakkaat pitivät uudesta palvelumallista, joten työ oli onnistunut”, kertoo Veren Head of Design Daniel-José Hänninen.

“Vere auttoi meitä pilkkomaan asiat osa-alueisiin ja näin pääsimme käsittelemään niitä. Design-kehittäminen sopii abstrakteihin, moniulotteisiin ongelma-alueisiin, joista on vaikea saada otetta”, Dan Björn sanoo.

Olisiko palveluiden konseptointi ratkaisu myös sinun yrityksellesi?

Jätä meille viesti, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!
Ota yhteyttä