Maailman
kuluttaja­lähtöisin ruoan arvoketju

Asiakastarina - Case GS1
PROJEKTI Projektin tavoitteena oli määritellä yhteistyössä kaupan arvoketjun toimijoiden kesken yhtenäinen tietopohja maailman kuluttaja-lähtöisimmälle ruoan arvoketjulle GS1-standardeja hyödyntäen.
PALVELU Projektissa hyödynnettiin muotoilumenetelmiä sekä digitaalisia fasilitointityökaluja, jotka mahdollistivat koko arvoketjun jäsenten osallistamisen ketterästi.
ASIAKAS GS1 Finland Oy on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kehittää ja hallinnoi maailman käytetyimpiä tuotetietojen sekä yksilöinnin standardeja.
AIKATAULU Projekti vietiin kokonaisuudessaan läpi 6 kuukaudessa.

Lähtötilanne

Suomalaisen energiatuotannon monialayhtiö Vapo on siirtymässä kiinteiden polttoaineiden kaupassaan entistä voimakkaammin puupolttoaineisiin. Vapo valitsi Veren avukseen kehittämään uutta puukaupan palvelumallia. Malli vastaa sekä asiakkaan tuleviin tarpeisiin, joissa biomassoilla on merkittävä rooli että polttoturpeen kysynnän laskusta syntyvään toimintaympäristön muutokseen.
Suomen päivittäistavarakauppa ja elintarviketeollisuus ovat sitoutuneet koko toimialaa koskevaan yhteiseen kehittämiseen visiona Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025.

Haaste ja ratkaisu

Kuluttajien kiinnostus tuotteiden alkuperään ja vastuullisuuteen on kasvanut viime vuosina valtavasti. Samaan aikaan myös viranomaisten taholta tulee lisää vaatimuksia tuotteiden jäljitettävyyteen.

Jotta kuluttajalle pystyttäisiin tarjoamaan heidän haluamaansa tietoa, informaation pitää kulkea saumattomasti kaikkien eri toimijoiden välillä koko arvoketjun matkan - mahdollisesti virrata myös ristiin eri toimijoiden välillä. Tämän mahdollistamiseen ei riitä pelkkä tietojärjestelmä, vaan vaaditaan yhteinen malli tiedon käsittelyyn. GS1:sen tuottamat tunnisteet ja koodit ovatkin avainasemassa tiedon sujuvaan kulkuun koko arvoketjussa.

Projektissa oli mukana useita toimijoita elintarvike- ja kaupan alalta. Kehitystyössä olivat mukana S-Ryhmä, Kesko, Lidl, Wihuri, Atria, HKScan, Valio, Fazer ja Apetit. Avoin keskustelu ja ajatusten jalostaminen yhdessä koettiin erittäin hedelmälliseksi, kun tavoitteena oli edistää koko arvoketjun kilpailukykyä, josta jokainen toimija voi jatkossa jalostaa omia kilpailuetuja.

Digitaaliset yhteiskehittämisen menetelmät mahdollistivat projektin sujuvan läpiviemisen myös pandemia-aikana. Menetelmät ja työkalut tukivat työskentelyä ekosysteemissä erinomaisesti ja ne mahdollistivat hyvät sekä ennen kaikkea syvät keskustelut. Digitaalisesti fasilitoidut työpajat olivat osallistujien näkökulmasta katsoen hyvin valmisteltuja ja niiden tulokset saatiin ketterästi koottua yhteen.

Yhteisen tietomallin rakentaminen kaupan arvoketjulle - näin se sujui!

  1. Projektin käynnistyessä haastattelimme suurimpia vähittäiskauppiaita ja kaupan arvoketjun tavarantoimittajia heidän odotuksista digitaaliseen tiedonjakoon ja tuotteiden fyysiseen tunnistamiseen liittyen.
  2. Ensimmäisessä työpajassa rakensimme käsitemallin ja määrittelimme terminologian raaka-aine- ja materiaalitoimittajilta aina kaupan arvoketjun kuluttajille saakka eli pellolta pöytään.
  3. Toisessa työpajassa tunnistimme noin 40 tulevaisuuden mahdollisuutta ja priorisoimme keskeisimmät käyttötapaukset yhteisen tietomallin kehittämisen pohjaksi.
  4. Kolmannessa työpajassa määrittelimme digitaaliseen tiedonjakoon ja tuotteiden fyysiseen tunnistamiseen liittyvät tietoelementit ja tunnistimme niiden vaikutukset tulevaisuuden kehitystyössä. 
  5. Asiakashaastattelujen avulla validoimme projektin tuotokset ja määrittelimme yhteisen tietomallin kehittämisen seuraavat askeleet vuosille 2021 ja 2022. 
  6. Projektin kaikki tuotokset rakennettiin digitaalisessa toimintaympäristössä ja tuotoksena syntyi kaupan arvoketjulle määrätietoinen visio: "Maailman kuluttajalähtöisin ruoan arvoketju 2025".
qrcode

Lopputulos

Projektin lopputuloksena syntyivät yhteiset käsitteet arvoketjun eri osapuolten välille, tietomallin kuvaus sekä tiekarttaehdotus vuosille 2021–2025. Tiekartalle tärkeimmiksi käyttötapauksiksi nousivat asiakaskokemuksen parantaminen kehittämällä kuluttaja-tuottaja-dialogia sekä hävikin vähentäminen kaupan arvoketjussa, johon oleellisesti liittyy myös saldon hallinnan tehostaminen.

"Vere toi projektiin asiantuntijuuden ja menetelmäosaamiseen. Meillä on vahva tavoite, että jatkamme tällä tiellä eli hyödynnämme digitaalisia toimintamalleja myös tulevaisuudessa. Lisäksi Veren tiimillä oli erittäin vahva sitoutuminen projektiin ja aito halu saada aikaan onnistumisia yhdessä", sanoo Jenni Särkkä.

"Projekti GS1 Suomen ja heidän avainasiakkaiden kanssa toimi ensiaskeleena digitaalisen yhteiskehittämisen maailmaan kaupan arvoketjussa yli toimialarajojen.

Oli ilo nähdä, kuinka työpajoihin osallistuvat henkilöt innostuivat ketterästä tavasta rakentaa arvoketjun tulevaisuuden palveluita ja uskonkin vahvasti, että design-lähtöinen kehittäminen ja digitaaliset toimintamallit muuttuvat arjeksi useilla arvoketjun toimijoilla jo vuoden 2021 aikana", sanoo Kai Virtanen, joka toimi Veren puolelta hankkeen vetäjänä.

GS1-kuluttaja-tuottaja-ketju

Olisiko asiakaskokemuksen kehittäminen ajankohtaista myös sinun yrityksessäsi?

Jätä meille viesti, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!
Ota yhteyttä