SDO

Ketterän strategiatyön toteutus

Asiakastarina - Case Suomen Diakoniaopisto
PROJEKTI Projektissa toteutettiin Suomen Diakoniaopiston kanssa ketterä strategiatyö.
PALVELU Projekti perustui Growth Lab -palveluun, jota täydennettiin kattavalla tutkimusvaiheella.
ASIAKAS

Suomen Diakoniaopisto, on monialainen ammatillinen oppilaitos.

AIKATAULU Projekti vietiin läpi kuudessa viikossa haastatteluista toimintasuunnitelmaan.

Lähtötilanne

Suomalaisen energiatuotannon monialayhtiö Vapo on siirtymässä kiinteiden polttoaineiden kaupassaan entistä voimakkaammin puupolttoaineisiin. Vapo valitsi Veren avukseen kehittämään uutta puukaupan palvelumallia. Malli vastaa sekä asiakkaan tuleviin tarpeisiin, joissa biomassoilla on merkittävä rooli että polttoturpeen kysynnän laskusta syntyvään toimintaympäristön muutokseen.
Suomen Diakoniaopistolla oli tarve uudistaa strategiansa vastaamaan nopeasti muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin sekä sitouttaa henkilöstö strategian mukaisiin toimenpiteisiin.

Taustaa

Suomen Diakoniaopisto aloitti toimintansa vuonna 2017 kolmen diakoniaopiston yhdistymisen myötä. Vuotta myöhemmin mukaan liittyi SKY-opisto. Tavoitteena oli muodostaa valtakunnallinen arvopohjaltaan eheä ja yhtenäinen oppilaitos, jolla olisi enemmän vaikuttavuutta sekä vahvaa jalansijaa jokaisella toimintapaikkakunnalla.

IMG_4289


Juha-Petri Niiranen
, SDO:n toimitusjohtaja ja rehtori, on toiminut ammatillisen koulutuksen parissa pitkään. Niiranen tuli SDO:lle vetämään yhdistymisprojektia vuonna 2016, ja aloitti nykyisessä tehtävässään 2017.

Yksityisen oppilaitoksen vahvuudeksi nousee kyvykkyys vastata nopeasti yhteiskunnalliseen muutokseen. Päätöksenteon hierarkia on matala, eikä vaadi pitkiä prosesseja. Niiranen kertoo, että SDO pystyy nopealla aikataululla reagoimaan työmarkkinoiden tarpeeseen: ”On käynnistetty koulutuksia, jotka eivät alun perin kuuluneet suunnitelmiin, ja joitain tiettyjen koulutusalojen paikkoja on vastaavasti vähennetty.”

Ammatillisen koulutuksen julkisuus on ollut paikoin negatiivista, johtuen rahoitusleikkauksista sekä koulutusuudistuksen keskeneräisyydestä. Niiranen näkee kuitenkin, että ammatillisen koulutuksen tehtävä on vain vahvistunut. ”Monella alalla on suuri työvoimapula. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on ennen kaikkea varmistaa yrityksille ja organisaatioille ammattitaitoista työvoimaa”, Niiranen kertoo.

Haaste

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Uudessa strategiassa piti tunnistaa sekä huomioida sisäiset että ulkoiset muutospaineet ja koko prosessi piti toteuttaa nopeasti, ketterästi ja henkilöstöä osallistavasti.

Strategiatyö

Veren Growth Lab -kokonaisuuden avulla toteutettu strategiatyö toi mukanaan oppilaitosmaailmaan yrityspuolen näkemystä ja osaamista.

Niirasen mukaan oppilaitoksilla on paljon opittavaa yritysmaailmalta, ja sen takia kumppanuusajatteluun liittyy vahvasti, että koulutuksen toteutus suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa. Pyritään löytämään tilanne, jossa kumpikin osapuoli hyötyy.

Kumppanuuteen liittyy reagointiherkkyys. Se konkretisoituu muun muassa päätöksenteossa. SDO haluaa reagoida ja vastata työelämän tarpeisiin.

Asiakaslähtöisyys on strategiatyön kolmas painopiste. Oppisopimukset ovat saaneet jonkin verran kritiikkiä siitä, että ne ovat byrokraattisia ja hankalia työnantajille. Niirasen mukaan oppisopimusten solmiminen tulisi olla niin opiskelijan kuin työnantajan näkökulmasta mahdollisimman helppoa.

 

”Meidän täytyy työelämää palvelevana ja yhteistyötä tekevänä oppilaitoksena miettiä, miten uudistuksen myötä tulleet koulutus- ja oppisopimukset sekä opiskelijoiden henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja muut tehdään asiakaslähtöisesti, eikä oppilaitoslähtöisesti.”

Strategiatyön tulosten jalkauttamisessa hyödynnettiin Veren menetelmiin perustuvaa 3D-canvasta, ja toimintasuunnitelma rakentui workshopeissa syntyneiden roadmapien pohjalta. Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien syvähaastattelujen avulla tunnistettiin muutospaineet sekä strategiatyön keskeiset teemat. Valittujen teemojen ja niihin liittyvien asiantuntijapuheenvuorojen avulla tunnistettiin, arvioitiin sekä priorisoitiin strategiset painopistealueet, joille luotiin aikataulutettu toimintasuunnitelma. Prosessiin saatiin osallistettua yli 55 % henkilöstöstä.

SDO2

Kattavaa yhteistyötä

Niiranen kertoo, että laaja-alaisia kumppanuuksia on parisenkymmentä. Kattavammat, pitkäjänteisemmät ja pysyvämmät kumppanuudet mahdollistavat suunnitelmallisempaa yhteistyötä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritykset ja organisaatiot osallistuvat opintojen kehittämiseen. Yritykset miettivät omaa henkilöstötarvetta, osaamisen kehittämistä ja uuden henkilöstön rekrytointeja.

SDO:n opettajilla on taas vuosittain mahdollisuus olla työpaikalla ilman opiskelijan ohjausvastuuta, ja nähdä omin silmin, mikä tilanne työelämässä on ja tuoda esimerkkejä opetukseen. Jatkuva oppiminen on tärkeää, sillä parin vuosikymmenen takainen osaaminen ei ole enää validia, jollei sitä päivitä tasaisin väliajoin.

”On tärkeää korostaa sitä, että meillä on riittävä ymmärrys siitä, mitä työelämässä tapahtuu ja minkälaiseen maailmaan me ollaan valmistamassa meidän opiskelijoita. Meidän opettajat ja esimiehet ovat myös yhteistyössä yritysten kanssa, ja sitä kautta alan ammattiosaamista pidetään yllä.”

Tulevaisuudessa koulutuksen saavutettavuus nousee entistä tärkeämmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla tulee olla vaihtoehtoja, miten tutkinto saavutetaan. Niiranen kertoo, että SDO:lla yli puolet opiskelijoista ovat aikuisia, jotka käyvät töissä ja ovat perheellisiä.

Digitaalisuus ja verkko-opetus lisäävät koulutuksen saavutettavuutta. Verkkokampuksen ansiosta opiskelu ei ole paikkaan tai aikaan sidottua. ”Uuden ammatin voi hankkia työn ohella, tai nykyisellä työpaikalla voi nousta tarve uuden osaamisen kehittämiseen.”

Voisimmeko auttaa sinua yrityksesi strategiatyössä?

Jätä meille viesti, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!
Ota yhteyttä