Silta_vaalea_1920px

Verkkopalve­luiden moderni strategiatyö

Asiakastarina - Alva (ent. Jyväskylän Energia)
PROJEKTI Projektissa rakennettiin Alvan verkkopalvelut-yksikölle moderni strategia.
PALVELU Projekti perustui Growth Lab -palveluun, jota täydennettiin sisäisillä ja ulkoisilla haastatteluilla.
ASIAKAS Alva on vesi- ja energiapalveluiden tulevaisuuden tekijä Jyväskylän alueella.
AIKATAULU Projekti vietiin läpi kuudessa viikossa haastatteluista toimintasuunnitelmaan.

Lähtötilanne

Suomalaisen energiatuotannon monialayhtiö Vapo on siirtymässä kiinteiden polttoaineiden kaupassaan entistä voimakkaammin puupolttoaineisiin. Vapo valitsi Veren avukseen kehittämään uutta puukaupan palvelumallia. Malli vastaa sekä asiakkaan tuleviin tarpeisiin, joissa biomassoilla on merkittävä rooli että polttoturpeen kysynnän laskusta syntyvään toimintaympäristön muutokseen.
Perinteisellä toimialalla vaikuttavan yhtiön halu uudistaa ja uudistua yhä asiakaslähtöisemmäksi toimijaksi. Tarve ymmärtää syvällisesti tulevaisuuden teknologian tuomat mahdollisuudet sekä priorisoida lyhyen ja pitkän aikavälin kehitystyö.

Taustaa

Jyväskylän Energialla on jatkuva halu uudistua, joten oli luontevaa, että myös strategiatyötä haluttiin tehdä modernilla tavalla. Jyväskylän Energian verkkopalvelut-yksikkö tarjoaa mm. liittymis-, mittaus- ja kehityspalveluita niin asiakkaille kuin useille eri sidosryhmille. Verkkopalvelut-yksikön rooli vaikuttaa rakentajakokemukseen ja sujuvaan asiointiprosessiin. Verkkopalvelupäällikkö Pirjo Pasanen tunnistikin tarpeen uudenlaiseen strategiaan. Strategisen kehittämisen muutoskumppaniksi valikoitui Vere, osittain myös siksi, että yritykset jakavat saman arvopohjan - ihmisläheisyys ja asiakaslähtöisyys.

Verkkopalvelut-osaston merkittävyys on huomattava, sillä se on mukana asiakaspolun jokaisessa vaiheessa. Verkkopalvelupäällikkö Pirjo Pasanen kertoo: “Meille on ensisijaisen tärkeää, että mittaukset ovat luotettavia. Se on toimintamme perusta ja laskutuksen pohja”. Toimijana energiayhtiöt eivät voi kokeilla asioita, jotka vaarantavat luotettavuutta. Uudistuksien toimivuudesta täytyy olla sataprosenttisen varmoja.

Haaste

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Kompleksinen toimintaympäristö, jossa erilaiset sidosryhmät, sisäiset ja ulkoiset muutospaineet sekä lain tuomat velvoitteet asettavat poikkeuksellisen merkittäviä vaatimuksia mm. toimintavarmuudelle ja tiedon luotettavuudelle.

Muutoksen tuulet toimintaympä­ristössä

“On paljon muutostekijöitä, jotka vaikuttavat meidän toimintaamme. Halusimme laajemman näkemyksen siitä, mikä voisi olla tulevaisuuden strategia. Halusin siitä perinteistä poikkeavan”, Pasanen kertoo muutostarpeesta. Jyväskylän Energian verkkopalvelut onkin lähtenyt hyödyntämään uusia menetelmiä strategiatyössään.

Pasanen kertoo, että yritystä verrataan moniin toimijoihin, jotka eivät toimi energia-alalla. Yhteiskunnassa on monta muutosta käynnissä, mikä myös heijastuu perinteisiin toimialoihin. Ulkoiset paineet ovat osasyynä muutoksen tarpeeseen - on tarve uudistua ja tarjota uudenlaista palvelua.

Energiayhtiön tarjoamat palvelut tulevat tulevaisuudessa olemaan enemmän kuin sähköä, lämpöä ja vettä. Strategiauudistuksen työpajoissa Jyväskylän Energian verkkopalvelut onkin yhdessä Veren kanssa kartoittanut mm. tulevaisuuden mittauksiin liittyviä energialiiketoiminnan näkymiä.

Jyväskylän Energia on toimijana alati vuorovaikutuksessa toimintaympäristönsä kanssa.

LISA-palvelu toimii tabletilla 24/7. Kuvaaja: Elina Laiho-Logrén

Muutostyön aloittaminen

Jyväskylän Energian verkkopalveluiden strategiatyö alkoi laajalla kartoituksella ja perehtymisellä strategiaan vaikuttaviin asioihin.

“Suunnittelimme aikataulun tarkasti syksyllä,  ja pysyimme tavoitteessamme päättää projekti vuoden loppuun mennessä”, Pasanen kertoo. Aikataulun asettamisen jälkeen tehtiin taustatyötä ja kerättiin materiaalia, sekä koottiin tarvittavat sidosryhmät. Moni ei välttämättä tiedosta, kuinka monta sidosryhmää energiayhtiöllä on.

Verkkopalvelut-osastolla on laaja verkosto, joka koostuu sisäisistä ja ulkoisista sidosryhmistä. Näistä ensimmäisiin kuuluvat esimerkiksi konsernin eri osastot, ja jälkimmäisiä ovat mm. Jyväskylän kaupunki, lähikunnat, urakoitsijat, suunnittelijat sekä tietenkin kuluttaja- ja yritysasiakkaat.

“Emme voi vain itse miettiä omia prosesseja tai toimintamalleja. Toimivassa ekosysteemissä jokaisella on paikkansa ja sidosryhmät sekä niiden toimiva vuorovaikutus on otettava huomioon kaikessa tekemisessä”, Pasanen toteaa.

alva_nosto

Lopputulos

Strategiatyössä todettiin, että maailma on yhä edelleen riippuvainen Jyväskylän Energian kaltaisista toimijoista. Ihmiset tarvitsevat sähköä, lämpöä ja vettä. “Perinteisesti energiayhtiö on keskittynyt teknisiin asioihin. Strategiatyössä haluttiin kuitenkin laajentaa käsitystä siitä, miten voimme uudistua ja mitä muuta voimme verkkopalveluina tuoda asiakkaalle”, Pasanen kertoo strategiatyön tavoitteista.

Veren kanssa tehdyssä strategiatyössä tunnistettiin, että tehtävien selkeytys tiimissä oli tarpeen. Ensimmäisessä vaiheessa verkkopalveluiden organisaatio uudistettiin. Projektin löydökset vietiin toimintasuunnitelmaan, ja muutokset aikataulutettiin vuodelle 2019.

“Kokonaisuus oli toimiva! Saimme osallistujat hyvin osallistettua, vaikka meillä oli paljon aikapaineita. Tiukka aikataulu oli meille hyvä. Asiat pysyivät hallinnassa ja hyvin muistissa, kun työpajat järjestettiin tiuhaan tahtiin”, Pasanen kuvailee.

Työpajoissa käytettiin liiketoimintamuotoilun menetelmiä ja osallistettiin sidosryhmiä laajasti. Tavoitteeksi asetettiin strateginen toimintasuunnitelma verkkopalveluille.  Lopputuloksena oli ”Verkkopalvelut - elämää varten” -kuvaus, jossa oli tulevaisuuden kehityspolku.

Voisimmeko auttaa sinua yrityksesi strategiatyössä?

Jätä meille viesti, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!
Ota yhteyttä