Tulevaisuuden kestävän B2B-konseptin rakentaminen

Asiakastarina - Case Clas Ohlson
PROJEKTI Projektissa konseptoitiin Clas Ohlsonille B2B-liiketoimintamalli sekä luotiin konkreettinen kehityksen tiekartta vuosille 2020-2025. 
PALVELU Projektissa tehtiin palveluliiketoiminnan kehitystä sisältäen asiakashaastattelut ja -validoinnit kohdeyrityksille.
ASIAKAS Clas Ohlson on vuonna 1918 perustettu kodintarvikkeita ja teknisiä laitteita myyvä kauppaketju Pohjoismaissa.
AIKATAULU Ensimmäisestä tapaamisesta johtoryhmän katselmointiin kului kolme kuukautta.

Tavoitteena B2B-liiketoiminnan kehittäminen

Kodintarvikkeita myyvän Clas Ohlson -kauppaketjun B2B-liiketoiminnan koko vaihtelee maittain, ja vielä hetki sitten se oli Suomessa lapsenkengissä. Kun halu yritysliiketoiminnan kasvattamiseen tunnistettiin, kutsuttiin Vere yhteistyökumppaniksi kirkastamaan B2B-konsepti yli maaorganisaatioiden.

Tavoitteena oli selkeän ja asiakaslähtöisen konseptin rakentaminen ja kehityksen tiekartan määrittely vuosille 2020–2025 Clas Ohlsonin B2B-liiketoiminnalle Suomessa.

Kurkistukset tulevaan siivittivät kehitystyötä

Yhteisenä tavoitteena maaorganisaatioissa oli kehittää B2B-konsepti, joka ei keskittyisi vain nykyhetken ongelmien ratkaisemiseen, vaan olisi tulevaisuuden kestävä vuosille 2020-2025. Keskeistä konseptin kehittämisessä oli tunnistaa pienten ja suurten yritysten asiakastarpeiden kehittyminen eri Pohjoismaissa asiakaskokemuksen näkökulmasta.

B2B-konseptia lähdettiin rakentamaan palveluliiketoiminnan kehitysprosessin avulla, jossa tulevaisuuden ennakointi ja palvelumuotoilu yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Palvelualueen ytimessä on rakentaa tulevaisuuden ilmiöistä lähtöisin olevia liiketoimintamalleja ja palveluita vastaamaan asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin. 

B2B-konseptin rakennus käynnistettiin tekemällä asiakashaastattelut esivalittuihin asiakassegmentteihin. Haastatteluiden tarkoituksena oli saada ymmärrys asiakkaiden odotuksista ja tarpeista sekä kokonaisnäkemys tulevaisuuden rutiineista ja käyttäytymismalleista.

Tutkimusvaiheen pohjalta aloitettiin työpajojen sarja, joiden aikana valittiin ja kuvattiin konseptiin vaikuttavat ilmiöt sekä kilpailuedut, rakennettiin B2B-asiakkaan asiakaspolku ja asiakaspersoonat, kuvattiin vaihekohtaisesti keskeiset palvelut sekä ydinprosessit, sekä lopuksi rakennettiin kehityksen tiekartta ja konseptin hallintamalli. Työpajojen jälkeen listattiin konseptointityön keskeiset hypoteesit ja nämä validoitiin keskeisimmillä asiakassegmenteillä.

Lopputuloksena uusia ajatuksia ja menetelmiä

Yhteistyön lopputuloksena syntyi Clas Ohlsonin B2B-liiketoiminnan konseptille konkreettinen kehityksen tiekartta vuosille 2020-2025. Tiekartta sisältää asiakaspolun vaiheiden mukaisesti jäsennellyt kehityskokonaisuudet, joiden avulla Clas Ohlson pystyy systemaattisesti jatkamaan tulevaisuuden asiakastarpeisiin vastaavan liiketoimintamallin rakentamista.

”Mielestäni projektin tärkein anti oli, että saimme selvät askelmerkit, joiden avulla viedä B2B-liiketoimintaa eteenpäin. Lisäksi projekti havainnollisti, kuinka suunnitella toimintaa tulevaisuuden kautta: niin, ettei jumituta pohtimaan, mitä historiassa on tapahtunut tai mitä asiakkaat juuri nyt haluavat, vaan katsotaan, miltä tulevaisuudessa näyttää ja tehdään kehitystyötä sen perusteella”, toteaa Langhoff.

Lopputuloksen laatuun vaikutti saumaton yhteistyö ja innostus rakentaa B2B-liiketoiminan tulevaisuutta kaukaa lähelle ilman raja-aitoja organisaation sisällä tai yhteistyökumppanin kanssa. Jokainen työpaja oli yhteinen tutkimusmatka tulevaisuuteen uudesta näkökulmasta aiempia tuotoksia iteratiivisesti haastaen.

"Projektityöskentely Clas Ohlsonin avainhenkilöiden kanssa oli sujuvaa ja mutkatonta huolimatta kansainvälisen tiimin kiireisistä aikatauluista. Projekti toimi hyvänä palvelualustana Clas Ohlsonin liiketoiminnan kehittämisen uudelleen organisoinnille ja digitaalisten toimintamallien rakentamiselle kohti uutta normaalia. Yhteisiä osuuksia projektissa ohjattiin niin läsnätapaamisissa kuin digitaalisesti useista lokaatioista. Digitaaliseen toimintaympäristöön siirtyminen ei vaikuttanut projektin tuotosten laatuun negatiivisesti, mieluummin päinvastoin. Lisäksi ensimmäistä kertaa yhdessä työskentelevät eri maaorganisaatioiden avainhenkilöt antoivat hyvin tilaa uuden rakentamiselle ja konkreettisen tiekartan synnyttämiselle poikkeuksellisina aikoina", kertoo Veren Head of Strategic Foresight Kai Virtanen.

Kehittyykö sinun yrityksesi palveluliiketoiminta oikeaan suuntaan?

Jätä meille viesti, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä!
Ota yhteyttä