Liiketoimintamuotoilu

Visiosta arjen operatiiviseen tekemiseen

Uuden ajan liiketoiminnan rakentamista

Liiketoimintamuotoilulla tarkoitetaan uudenlaista liiketoiminnan kehittämisen mallia, jossa yhdistyvät strateginen liiketoimintaymmärrys, muotoiluajattelu, sekä teknologinen kyvykkyys. Mallissa pyritään kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntämällä innovatiivisia metodeja, jotka yhdistävät parhaat puolet edellä mainituista osa-alueista. 

Lopputuloksena uusi konsepti, selväsanaisesti

Liiketoimintamuotoilun lopputuloksena saat konseptoidun kuvauksen kehitettävästä palvelusta tai toimintamallista. Määrämuotoinen kuvaus sisältää kuvauksen palvelukokonaisuudesta ja sen ydinprosesseista, kohdemarkkinoista ja pelikentästä, tulevaisuuden kehityssuunnista sekä arvolupauksesta.

Osallistamalla osumme oikeaan

Liiketoimintamuotoilu etenee neljän vaiheen kautta. Osallistamme asiakastasi ja testaamme tuotoksia koko kehitysprosessin ajan, jotta suunta on varmasti oikea ja tulokset toivotunlaiset.

 

Vere-liiketoimintamuotoilu


  1. Aloitamme kehitettävän kokonaisuuden työstämisen keskustelemalla asiakkaittesi ja organisaatiosi kanssa sekä tutkimalla yrityksesi pelikenttää.
  2. Priorisoimme kokonaisuuteen liittyvät kehitystoimenpiteet workshop-työskentelyllä, jossa hyödynnämme Veren 3D Menetelmää
  3. Muotoilemme konseptin vastaamaan asiakastarpeita ja liiketoiminnan tavoitteita. Tämän jälkeen kaupallistamme konseptin markkinoille sopivaksi.
  4. Lopuksi varmistamme, että organisaatiosi on valmis ottamaan vastaan uuden kokonaisuuden ja että käytössä ovat kokonaisuutta tukevat digitaaliset palvelut ja teknologiat.