Liiketoimintamuotoilu

Visiosta arjen operatiiviseen tekemiseen

Uuden ajan liiketoiminnan rakentamista

Liiketoimintamuotoilulla tarkoitetaan uudenlaista liiketoiminnan kehittämisen mallia, jossa yhdistyvät strateginen liiketoimintaymmärrys, muotoiluajattelu sekä teknologinen kyvykkyys. Mallissa pyritään kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntämällä innovatiivisia metodeja, jotka yhdistävät parhaat puolet edellä mainituista osa-alueista.
.
Lopputuloksena uusi konsepti - selväsanaisesti

Liiketoimintamuotoilussa tutkimme kehitysalueita, innovoimme mahdollisuuksia, validoimme hypoteeseja ja testaamme prototyyppejä. Liiketoimintamuotoilussa voidaan kehittää esimerkiksi liiketoimintamalleja, palveluita tai vaikkapa ansaintalogiikoita. Lopputuloksena liiketoimintamuotoilusta saat innovatiivisen ja testatut konseptin käsittelevästä kokonaisuudesta.


Osallistamalla osumme oikeaan

Liiketoimintamuotoilu etenee kolmen vaiheen kautta. Osallistamme asiakastasi ja testaamme tuotoksia koko kehitysprosessin ajan, jotta suunta on varmasti oikea ja tulokset toivotunlaiset. Tuomme prosessin tueksi tarvittaessa Vere Arvoverkon, jonka koostuu kymmenistä oman alansa huipusta.

 

Vere-liiketoimintamuotoilun-prosessi-1


  1. Aloitamme kehitettävän kokonaisuuden työstämisen keskustelemalla asiakkaittesi ja organisaatiosi kanssa sekä tutkimalla yrityksesi markkinaa. Innovoimme tunnistettuun tarpeesen ratkaisuja workshop-työskentelylilä, jossa hyödynnämme  mm. Veren 3D Menetelmää. Lopuksi priorisoimme innovaatiot.
  2. Muotoilemme ja testaamme konseptia, jotta se vastaa asiakastarpeita ja liiketoiminnan tavoitteita. Tämän jälkeen kaupallistamme konseptin markkinoille sopivaksi.
  3. Lopuksi varmistamme, että organisaatiosi on valmis ottamaan vastaan uuden kokonaisuuden ja että käytössä ovat kokonaisuutta tukevat digitaaliset palvelut ja teknologiat.