Kai Virtanen 25.8.2020 11:08

Mitä tapahtuu, kun yritysten suhtautu­minen tulevaisuuteen muuttuu?

Tulevaisuuden ennakointi on nostanut päätään viimeisen parin vuoden aikana, mutta seuraavat kuusi kuukautta tulevat olemaan sen osalta käänteentekeviä. Yritykset heräävät isosti kasvaneeseen tarpeeseen ymmärtää megatrendejä ja ilmiöitä omassa toimintaympäristössään sekä niissä liiketoiminnan arvoketjuissa, joissa he ovat aktiivisia toimijoita. Tällöin puhumme tulevaisuuteen varautumisesta, tulevaisuuden suunnittelusta ja tulevaisuuden avartamisesta.

Tulevaisuuden ennakoinnissa konkreettisia liiketoimintamahdollisuuksia ovat ilmiön vaikutusten ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä ketterä palveluiden kehittäminen ja ennakoiva käyttäytymismallien muotoilu.

 

Tulevaisuuden ennakointi on tulevaisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistamista, vaihtoehtoisten tulevaisuuksien kartoittamista ja toimenpiteiden määrittelyä tulevaisuuden tiekartan rakentamiseksi.

 

Tulevaisuuteen varautuminen

Tulevaisuuteen varautumisessa on olennaista ymmärtää, mikä toimintaympäristössä muuttuu ja millä aikajänteellä muutos tapahtuu. Todellisuudessa harva ilmiö kehittyy odottamattomasti, vaan niistä on ollut heikkoja signaaleja ilmassa jo pitkään, usein vuosia ennen kuin toimintaympäristö saavuttaa sellaisen kypsyystason, että voidaan puhua käännekohdasta. Olemme tulevaisuuden lukutaidossa hyvin inhimillisiä ja tavanomaisesti yliarvioimme lähivuosien mahdollisuuksia ja vastaavasti aliarvioimme muutosten vaikutuksia asiakkaidemme käyttäytymismalleihin keskipitkällä aikajänteellä.

 

The best way to predict the future is to create it. - Abraham Lincoln.

 

Tulevaisuuden suunnittelu

Tulevaisuuden suunnittelussa edelläkävijät eivät pyri tarkasti ennakoimaan tulevaisuutta tai pelkästään reagoimaan todennäköisinä pidettyihin ilmiöihin. Pikemminkin yritykset hahmottavat esiin nousevia mahdollisuuksia, jotka auttavat ymmärtämään, mihin voimme vaikuttaa. Lisäksi tulevaisuuden suunnittelussa toimintamallin hajauttaminen yksilötasolle mahdollistaa kaikkien organisaation jäsenten ennakointikyvykkyyden tehokkaan ja samanaikaisen hyödyntämisen.

 

The only way for humans to stay in the game will be to keep learning throughout their lives, and to reinvent themselves repeatedly. - Yuval Noah Harari

future

Tulevaisuuden avartaminen

Tulevaisuuden avartaminen voi olla proaktiivista, jolloin rakennamme yhdessä saumattoman ennakointipolun ilmiöistä tulevaisuuden kestävien palveluiden kehittämiseen. Se voi myös olla reaktiivista, jolloin tavoite on organisaation ylläpitämisessä ja uusien mahdollisuuksien löytämisessä. Edelläkävijöille ominaista ovat dynaamiset ennakointijärjestelmät, pyrkimys ketteryyteen ja joustavuuteen sekä relevanttien oletuksien tekemiseen systemaattisesti.

 

The only way to discover the limits of the possible is to go beyond them into the impossible. - Arthur C. Clarke

Tulevaisuuden ennakointi - relevanttia vai hypeä?

Keskustelen lähes päivittäin hallituksen ja johtoryhmän jäsenten kanssa kysymyksestä, onko systemaattinen tulevaisuuden ennakointi relevanttia tai edes järkevää jatkuvan muutoksen keskellä. Yhteenvetona tulevaisuuden ennakoinnissa vastaamme systemaattisesti kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen:

  1. Mikä muuttuu?
  2. Mihin voimme vaikuttaa?
  3. Mitä oletuksia tehdään?

Ennakoin, että tulevien kuukausien aikana toimintaympäristöömme kohdistuu enemmän strategisia kysymyksiä kuin koskaan aikaisemmin. Tulevaisuuden lukutaidon kehittäminen – systemaattista vai satunnaista? Tulevaisuuden ennakointi – relevanttia vai hypeä?

 

Strategy answers one question: what can we do that is really hard for everybody else. - Scott Galloway

 

Pidimme aiheeseen liittyvän Tulevaisuuden ennakointi -verkkoseminaarin kesäkuun alussa. Pääset katsomaan tallenteen alla olevan linkin kautta:

Katso tallenne verkkoseminaarista

avatar

Kai Virtanen

Kai Virtanen on toimintaympäristön muutoksen ja strategisen ennakoinnin edelläkävijä Suomessa. Hänellä on kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden ilmiöistä, asiakaskokemuksen kehittämisestä ja palveluliiketoiminnan johtamisesta erityisesti kaupan ja energian arvoketjuissa. Hän on toiminut asiakkaan äänenä, liiketoimintajohdon neuvonantajana ja mentorina eri rooleissa vuodesta 1998.