Pellolta pöytään -
nyt ja tulevaisuu­dessa

Asiakastarina - Case Helsingin Mylly
PROJEKTI

Projektin tavoitteena oli luoda kokonaisnäkemys uudesta normaalista ja rakentaa konkreettinen palveluiden kehittämisen tiekartta vuosille 2022-27. 

PALVELU

Digitaalisessa tulevaisuuspäivässä innovoidaan tulevaisuuden ilmiöiden kautta johdettuja uusia kasvuaihioita liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen.

ASIAKAS Myllärin-tuotteita valmistava Helsingin Mylly on kotimainen viljatalo, Suomen suurin luomuviljan jalostaja ja kauratuotteita jo noin 40 maahan vievä perinteikäs perheyritys.
AIKATAULU Projekti vietiin alusta loppuun läpi yhdessä kuukaudessa, mutta varsinainen digitaalinen tulevaisuuspäivä kesti vain yhden päivän.

Lähtötilanne

Suomalaisen energiatuotannon monialayhtiö Vapo on siirtymässä kiinteiden polttoaineiden kaupassaan entistä voimakkaammin puupolttoaineisiin. Vapo valitsi Veren avukseen kehittämään uutta puukaupan palvelumallia. Malli vastaa sekä asiakkaan tuleviin tarpeisiin, joissa biomassoilla on merkittävä rooli että polttoturpeen kysynnän laskusta syntyvään toimintaympäristön muutokseen.

Helsingin Myllyn tavoitteena on luoda asiakkaalle lisäarvoa tuovia ratkaisuja myös tulevaisuudessa - vastuullisesti ja ympäristöä säästäen.

Haaste ja ratkaisu

Suomen suurin luomuviljan jalostaja Helsingin Mylly on innovatiivinen oman alansa edelläkävijä. Huipulla pysyminen vaatii nopeaa reagointia muuttuvaan maailmaan. Lisäarvon tuottaminen asiakkaille uudessa normaalissa on entistä haastavampaa. 

Yrityksessä on tiedostettu, että osaaminen ja kehitysideoiden aihiot eivät suinkaan kaikki asu johtotasolla, joten mukaan tekemiseen on haluttu osallistaa mahdollisimman laaja joukko henkilöstöstä. Vain tällä tavoin olisi mahdollista löytää juuri ne oikeat toimenpiteet, joilla ollaan voittajia myös tulevaisuudessa.

Kehitystyöhön haluttiin mukaan kumppani, jolla olisi vahva osaaminen, ammattitaito ja näkemys sekä vähittäiskaupan että digitaalisen kehittämisen maailmasta. Tässä vaiheessa kuvaan astui Vere Oy, joka vakuutti asiantuntijuudellaan sekä kokemuksellaan.

Tarkoituksena oli järjestää isommalle ryhmälle yhteinen tulevaisuuspäivä, joka sitouttaisi ja osallistaisi henkilöitä aktiivisesti. Päivä suunniteltiin alun perin fyysiseksi tapahtumaksi, mutta pandemiatilanteen huonontuessa oli pakko toimia vastuullisesti ja turvautua digitaalisiin menetelmiin sekä fasilitointiin.

Digitaalinen tulevaisuuspäivä - näin se sujui!

  1. Projektin alussa toimitimme asiakkaalle ennakkotehtävän, joka sisälsi keskeisimpiin tulevaisuuden ilmiöihin tutustumisen ja niiden priorisoinnin.
  2. Varsinaisen digitaalisen tulevaisuuspäivän aluksi sanoitimme valitut ilmiöt ja kuvasimme niiden vaikutuksen liiketoimintaan.
  3. Tämän jälkeen ideoimme yhdessä uusia kasvuaihioita, joilla vastataan määritettyyn tulevaisuuden kuvaan.
  4. Seuraavaksi arvioimme ja priorisoimme ideat sekä valitsimme ryhmissä parhaat ideat konseptointia varten.
  5. Valitut parhaat ideat muotoiltiin ketteriksi ideakonsepteiksi pienryhmissä ja niiden esittäminen valmisteltiin muulle ryhmälle.
  6. Lopuksi rakensimme muista ideoista konkreettisen kehityksen tiekartan vuosille 2022 - 2027.
kaura

Lopputulos

Projektin lopputuloksena syntyi tavoitteiden mukaisesti kokonaisnäkemys uudesta normaalista, uusia ideoita palveluiden kehittämiseen sekä kehityksen tiekartta vuosille 2022-27.

Helsingin Mylly sai 3 konkreettista kehitysaihiota, joita on jo lähdetty viemään eteenpäin. Digitaalinen yhteiskehittäminen tuntui yrityksessä niin luontevalta, että sitä mietitään laajennettavaksi jopa asiakkaiden ja kumppaneiden suuntaan, jotta saadaan aikaan ns. 360 näkemys asioista. Huoli siitä, miten luova ja ideoiva työpaja saadaan aikaiseksi digitaalisena osoittautui onneksi täysin turhaksi.

"Saimme Veren asiantuntijoiden johdolla todella paljon aikaan suhteellisen lyhyessä ajassa. Tavoitteemme olikin olla mahdollisimman intuitiivisia ja idearikkaita, sekä nopeasti tuloksiin pyrkivää, ja digitaalinen tulevaisuuspäivä tuki näitä tavoitteita erinomaisesti", sanoo Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin

"Yhteistyö vereläisten kanssa oli mutkatonta, helppoa ja suoraviivaista. He ovat hyvin joustavia ja antavat paljon osaamistaan asiakkaan käyttöön", summaa Kumlin.

"Projekti Helsingin Myllyn oli kanssa erittäin innostava ja tuottoisa kokemus. Oli hienoa nähdä, kuinka luontevalta digitaalinen yhteiskehittäminen tuntui henkilöstölle ja miten kehitettyjä ideoita on alettu aktiivisesti edistämään!" sanoo Veren Head of Design Daniel Hänninen, joka toimi projektissa toisena fasilitaattorina.

Järjestetäänkö digitaalinen tulevaisuuspäivä myös sinun yrityksessäsi?

Lue lisää ketterästä palvelustamme ja ota yhteyttä!
Tutustu palveluun