EDELLÄKÄVIJÖIDEN KIRJASTO
Rohkea organisaatio
usable-design-hover

Rohkea organisaatio – Turvallinen työyhteisö menestyy

Nina Rinne

Psykologinen turvallisuus on monen yhtiön vuositavoitteessa tai teemana. Mutta kuinka hyvin sitä toteutetaan, käytännön tasolla? Onko se pelkkä raportointitehtävä ja sanahelinää? Turvallisuutta on luotava ja toteutettava rohkeasti, sillä kainostelu ei auta yritystä työyhteisöstä puhumattakaan. Kirja antaa konkreettista apua siihen, miten psykologista turvallisuutta ja rohkeaa kulttuuria luodaan. Kulttuuria, jossa jokaista arvostetaan, oppimiselle on tilaa ja epävarmuutta siedetään. Kulttuuria, joka mahdollistaa menestymisen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä. Kirjan tavoitteena on siivittää yrityksiä menestykseen rohkea kulttuuri vahvuutenaan ja auttaa ihmisiä voimaan hyvin työelämän kiemuroissa.

Hanki kirja omaksesi
Strategia arkeen OKR-mallilla
usable-design-hover

Strategia arkeen OKR-mallilla

Juuso Hämäläinen / Henri Sora

Suosittu Strategia arkeen OKR-mallilla -kirja on uudistunut! Johtajien ikuinen ongelma on se, kuinka ylätason strategia muuttuisi käytännön tekemiseksi arjessa, organisaation jokaisella tasolla. Tähän ratkaisun tuo huippuunsa hiottu tavoitejohtamismalli Objectives and Key Results eli OKR. OKR:ien käyttöönotto onnistuu tämän kirjan avulla.

OKR-malli on petollisen yksinkertainen – helppo ymmärtää ja opettaa, toisinaan vaikea ottaa käyttöön. Siksi käyttöönottoprojekteissa ilmenee usein yllättäviä haasteita. Tämä kirja auttaa välttämään tyypilliset karikot ja ottamaan mallin onnistuneesti käyttöön. Kirja on kirjoitettu hallituksille, toimitusjohtajille, johtoryhmille, muutosjohtajille, soihdunkantajille ja kaikille, jotka miettivät OKR-mallin käyttöä tai hakevat tukea jo olemassa olevaan muutosprosessiin.

Hanki kirja omaksesi
social-presencing-theater
usable-design-hover

Social Presencing Theater

Arawana Hayashi

Social Presencing Theatre: The Art of Making a True Move on matka Arawana Hayashin kollegoineen kehittämän sosiaalisen taidemuodon alkuperään, periaatteisiin ja käytäntöihin. Sen tarkoituksena on tukea yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita muutoksen tiellä. Social Presencing Theater kutsuu lukijansa hyödyntämään luonnollista luovuuttaan ja "kykyään olla ihminen". Hayashi haluaa liikeharjoituksin kannustaa ihmisiä tunnistamaan oman ja muiden ruumiillistuneen viisauden, myötätunnon ja rohkeuden. Kirja sisältää Social Presencing Theatre -teatterin ideologian lisäksi käytännön ohjeita ja tarinoita, jotka vahvistavat, miksi sitä olisi suotuisaa hyödyntää yrityksissä, kouluissa ja sosiaalisissa projekteissa.

Hanki kirja omaksesi
lean_startup_kokeilukulttuurin_kasikirja
usable-design-hover

Lean startup – kokeilukulttuurin käsikirja

Eric Ries

Suurin osa startupeista epäonnistuu. Lean Startup on lähestymistapa, joka muuttaa liikeyritysten ja uusien tuotteiden lanseerauksen tapaa maailmanlaajuisesti. Eric Ries määrittelee startupin organisaatioksi, joka luo uutta äärimmäisen epävarmoissa olosuhteissa, olipa kyseessä sitten yhden hengen autotalliyritys tai kokeneita ammattilaisia Fortune 500 -yrityksen kokoushuoneessa. Heitä yhdistää missio löytää epävarmuuden sumun keskeltä oikea polku kestävään liiketoimintaan.

Lean Startup -malli kasvattaa pääomatehokkaita yrityksiä, jotka hyödyntävät ihmisten luovuutta entistä tuloksellisemmin. Malli luottaa validoituun oppimiseen, nopeaan tieteellisen kokeiluun ja epäintuitiivisten käytäntöjen hyödyntämiseen, jotka lyhentävät tuotekehityssyklejä, mittaavat todellista kehitystä ja auttavat ymmärtämään asiakkaiden todellisia tarpeita. Menetelmä mahdollistaa joustavat suunnanmuutokset ja visioiden ketterän testaamisen. Ries tarjoaa tieteellisen lähestymistavan menestyvien startupien luomiseen ja johtamiseen aikana, jolloin innovointi on välttämätöntä.

Hanki kirja omaksesi
Menesty kestävästi
usable-design-hover

Menesty kestävästi!

Kaisa Kurittu & Lea Rankinen

Vastuullisuudesta puhutaan enemmän kuin koskaan, lainsäädäntöä on tulossa lisää ja asiakkaat odottavat yritysten ratkaisevan globaaleja ongelmia.

Muutosmatka kohti kestävissä rajoissa toimimista on vasta alkanut. Yritysten tulevaisuuden menestys edellyttää, että kestävyys on strategiaan kytkettyä tavoitteellista toimintaa, jota johtavat vastuullisuuden ammattilaiset.

Kirjassa käsitellään tärkeimmät kestävyysteemat sekä niihin liittyvät velvoitteet, jotka jokaisen johtajan ja hallituksen jäsenen tulee tuntea ja ymmärtää. Teorian lisäksi kirja tarjoaa rehellisiä ja avoimia kokemuksia siitä, mitä vastuullisuuden johtaminen edellyttää ja millaisiin tunteisiin ja yhteentörmäyksiinkin on syytä varautua.

Hanki kirja omaksesi
let-my-people-go-surfing
usable-design-hover

Let my people go surfing – The education of a reluctant businessman

Yvon Chouinard

Legendaarinen vuorikiipeilijä, liikemies, ympäristönsuojelija ja Patagonian perustaja Yvon Chouinard jakaa kirjassaan tarinansa siitä, kuinka hän sai aikaan yhden maailman arvostetuimmista ja ympäristövastuullisimmista yrityksistä tuomalla hyvän tekemisen ja edistyksellisen henkilöstöpolitiikan liiketoiminnan ytimeen.

Let My People Go Surfing on enemmän kuin tarina yksittäisestä yrityksestä – se on yritys haastaa kulutuskulttuuri, joka ajaa maailmanlaajuiseen ekologiseen kriisiin. Se on myös menestystarina, johon kannattaa tutustua vaikkei vuorikiipeilystä välittäisikään.

Hanki kirja omaksesi
Avoimuus uudelle
usable-design-hover

Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito

Nando Malmelin

Miten ajatella ennakkoluulottomasti ja kyseenalaistaen? Miten kohdata avoimesti uusia ja yllätyksellisiä tilanteita? Miten kehittää uusia ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka johtavat uudistumiseen, innovointiin ja kasvuun?

"Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito” on ajankohtainen kirja avoimen ajattelun ja luovan vuorovaikutuksen merkityksestä nopeasti muuttuvassa, epävarmassa ja yllätyksellisessä maailmassa. Avoimuutta tarkastellaan kirjassa tulevaisuuden avainkykynä. Erityisen tärkeää avoimuus on, kun etsitään ja luodaan uutta. Kirjassa esitellään kahdeksan avoimuustaitoa, jotka ovat kriittisiä menestystekijöitä niin työelämässä kuin arjen käänteissä.

Hanki kirja omaksesi
Datasta liiketoimintaan 10 tehokasta työkalua
usable-design-hover

Datasta liiketoimintaan: 10 tehokasta työkalua

Ari Sivula, Mika Aho, Mika Laukkanen

Haluatko hyödyntää dataa liiketoiminnan kehittämisessä? Haluaisitko tehdä datalla bisnestä? Onko yrityksesi data siiloissa, mättävätkö prosessit ja onko data laadullisesti huonoa?

Data on arvokas pääoma yritykselle. Dataa hyödyntämällä yritys pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan, parantamaan tuottavuuttaan ja lisäämään tilannetietoisuuttaan jo lyhyellä aikajänteellä, kun datan tuottama lisäarvo, hyödyt ja mahdollisuudet tunnistetaan. Datasta liiketoimintaan tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä datan hyödyntämiseen osana yrityksen liiketoimintaa.

Hanki kirja omaksesi
Millään ei ole mitään merkitystä - paitsi jos on.jpg
usable-design-hover

Millään ei ole mitään merkitystä - paitsi jos on

Kirsi Piha

Yrityksellä pitää olla kiivasrytmisessä maailmassa nopeutta, joustava strategia ja kaiken ankkuriksi tarvitaan merkitys, joka ei vaihdu suhdanteiden mukana. Ihminen ja tiimit pystyvät ihmeisiin, kun niillä on tarkoitus. Ihminen luo merkitystä sosiaalisessa kontekstissa, suhteessa toisiin ja itseensä. 

Kirsi Piha käsittelee kirjassaan meitä kaikkia koskettavia asioita tutulla vallitsevia käsityksiä ravistelevalla tavallaan, humaania lähestymistapaa unohtamatta. Tämä ei ole kirja pelkästä vastuullisuudesta, tämä on kirja (työ)elämän tarkoituksesta.

Hanki kirja omaksesi
Ratkaisevat yhteisöt
usable-design-hover

Ratkaisevat yhteisöt

Petri Vilén

Monet ihmiskunnan merkittävät innovaatiot ovat syntyneet uusia ratkaisuja intohimoisesti kehittävissä yhteisöissä. Tämä kirja kertoo niiden yhteisöjen tarinan - ja miksi meidän pitää panostaa ratkaiseviin yhteisöihin myös tulevaisuutemme kannalta.

Petri Vilén tarkastelee kirjassaan Ratkaisevat yhteisöt omaan elämäänsä vaikuttaneita innovaatioita ja paneutuu niitä kehittäneiden yhteisöjen tarinoihin. Samalla hän etsii vastauksia siihen, mitä voimme oppia niistä ratkaistaksemme oman sukupolvemme kohtaamat suuret haasteet, kuten ilmastonmuutoksen, luontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen.

Hanki kirja omaksesi
Aivot ja tunnealy
usable-design-hover

Aivot ja tunneäly

Daniel Goleman

Tunneäly on monin tavoin merkittävämpi kuin älykkyysosamäärä, kun tarkastellaan yksilön elämässä menestymistä, työelämässä pärjäämistä ja sosiaalista kyvykkyyttä. Tunteet vaikuttavat ajatteluun, päättelyyn, keskittymiseen, muistiin, huomion ohjaamiseen ja toimintaamme. Tunnetaidot vaikuttavat myös stressinhallintaan, henkiseen jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin. Kirja tiivistää käytännönläheisesti uusimman tiedon aivoista ja tunneälystä: mikä on tunneäly, missä se sijaitsee aivoissamme ja mihin mekanismeihin vaikuttamalla voi jokainen tulla taitavammaksi tunteiden ymmärtämisessä ja hallinnassa, oppia tekemään järkevämpiä valintoja ja päätöksiä sekä lisätä elämän hallintaa ja elämästä nauttimista.

Hanki kirja omaksesi
Homo Deus kirja
usable-design-hover

Homo Deus – Huomisen lyhyt historia

Yuval Noah Harari

Kirjassa pohditaan ihmiskunnan seuraavia askeleita. Mitä tapahtuu demokratialle, kun Google ja Facebook tuntevat poliittiset näkemyksemme paremmin kuin me itse? Entä miten käy hyvinvointiyhteiskunnan, kun teknologian kehittyminen ajaa osan ihmisistä työmarkkinoiden ulkopuolelle ja tekee heistä tarpeettomia? Miten voimme suojella ihmiskuntaa ja planeettaamme oman lajimme tuhovoimalta? Hararille tyypilliseen tapaan teos nivoo yhteen luonnontieteitä, historiaa, filosofiaa ja monia muita tieteenaloja.

Hanki kirja omaksesi
Yrityskulttuuri käytännössä
usable-design-hover

Yrityskulttuuri käytännössä
– Konkretiaa tavoitekulttuurin johtamiseen

Sanna Kulmala & Petra Rosvall

Yrityskulttuuri käytännössä on helposti pureksittava opas johtajille, jotka haluavat rakentaa kulttuurista konkreettista kilpailuetua. Kirja tarjoaa monipuolisen kattauksen työkaluja yrityskulttuurin johtamiseen ja kehittämiseen. Se sisältää myös useita yritysesimerkkejä, joista lukija saa tukea ja inspiraatiota kulttuurin muotoiluun. Kirjan oppeja voi soveltaa yrityksen koosta, toimintaympäristöstä ja nykykulttuurista riippumatta.

Hanki kirja omaksesi
Life 3.0 Being human in the age of artificial intelligence kirja
usable-design-hover

Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence

Max Tegmark

Tässä silmiä avaavassa kirjassa Max Tegmark kuvailee ja valaisee tekoälyn viimeaikaisia, uraauurtavia edistysaskeleita ja sitä, kuinka se on aikeissa ohittaa ihmisälyn. Tekoälyn nousulla on potentiaalia muuttaa tulevaisuuttamme enemmän kuin millään muulla teknologialla. Lue kirjasta miten tekoäly tulee vaikuttamaan mm. rikollisuuteen, sotaan, oikeuteen, työpaikkoihin, yhteiskuntaan ja ihmisyyden tunteeseen. Kirja antaa sinulle myös mahdollisuuden liittyä aikamme tärkeimpään keskusteluun.

Hanki kirja omaksesi
Itseään isommaksi kirja
usable-design-hover

Itseään isommaksi - Advisory Board strategisen johtamisen tukena

Tarja Ilvonen

Epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä organisaatiot tarvitsevat kykyä uudistua ja kehittyä. Hyvä tuki kehitykselle ja kasvulle on Advisory Board, jonka ulkopuoliset neuvonantajat tuovat organisaatioon uudenlaisia näkemyksiä ja ideoita johtamisen, uudistumisen ja kasvun tueksi. Itseään isommaksi - Advisory Board strategisen johtamisen tukena kuvaa kyseistä toimintamallia ja sen hyötyjä niin organisaatiolle kuin Advisorille itselleenkin.

Hanki kirja omaksesi
merkitys kirja
usable-design-hover

Merkitys

Pasi Saarinen ja Timo Suokko

Merkitys – yrityksen arvokkain voimavara (2020) antaa vääjäämätöntä tutkimustietoa meiltä ja maailmalta, avaa merkityksen elementit sekä tarjoaa käytännön työkaluja yritysten käyttöön. Kilpailuetu muuttuneessa maailmassa syntyy asioista, jotka perinteistä ajattelua noudattaen eivät välttämättä liitykään esimerkiksi tuotteeseen, palveluun, hinnoitteluun tai markkinointiviestintään. Kuluttajat odottavat enemmän, ja niin tekee myös yritysten nykyinen ja tuleva henkilöstö. Kirja on myös voimakas manifesti yksilön ja inhimillisyyden tärkeydestä rajusti muuttuvassa maailmassa.

Hanki kirja omaksesi
Inhimillinen strategia kirja
usable-design-hover

Inhimillinen strategia

Paula Kilpinen

Inhimillinen strategia on inspiroiva opas, jonka avulla strategia tehdään ihmisläheiseksi ja viedään työyhteisön jokapäiväiseksi toiminnaksi. Se innostaa luomaan merkityksellisen strategian, joka saa ihmiset uudistumaan. Se auttaa johtamaan strategian kulmahuoneesta ihmisten osaamisiin ja tekoihin, mieliin ja sydämiin. Samalla se kertoo johtajana kasvamisesta ja antaa työkaluja inhimilliseen ja vaikuttavaan johtamiseen.

Hanki kirja omaksesi
hairio kirja
usable-design-hover

Häiriö

Pauli Aalto-Setälä

Yritykselle ja yksilölle häiriö voi olla kriisi, jopa tuhoksi, mutta myös käännekohta uuteen. Aalto-Setälä esittelee kaikki löytämänsä työvälineet häiriöjohtamiseen, avaa alustatalouden liiketoimintamallit ja jakaa häiriöstä selviytyneiden opit eri toimialoilta. Kirjasta on hyötyä yritysjohtajille, henkilöstön kehittäjille ja organisaatiokulttuurin rakentamisesta kiinnostuneille.

Hanki kirja omaksesi
Elon Musk - A Mission to Save the World-1-1
usable-design-hover

A Mission to Save the World

Elon Musk

Elon Musk on SpaceX:n visionääri ja sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja, joka työskentelee pelottomasti ainutlaatuisten projektien parissa. Elon Muskin kiehtova elämäkerta, joka osoittaa, kuinka kiusatusta koulupojasta tuli ikoninen visionääri, jota New York Times kuvaili kiistatta maailman tärkeimmäksi ja menestyneimmäksi yrittäjäksi.

Hanki kirja omaksesi
seaweed-in-health-and-disease-prevention kirja
usable-design-hover

Seaweed in Health and Disease Prevention

Joel Fleurence & Ira Levine

Teoksessa käsitellään merilevän, makrolevien ja niiden uutteiden käyttöä terveyden edistämisessä ja sairauksien parantamisessa. Kirja esittelee merilevien ominaisuuksia ja vaikutuksia sekä niiden käyttöä elintarviketeollisuudessa. Teos tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen merilevän kyvystä vaikuttaa lukuisiin sairauksiin, ja selittää, miksi merilevän kaupallinen arvo ihmisravintona kasvaa vuosi vuodelta!

Hanki kirja omaksesi
Ruined_by_Design
usable-design-hover

Ruined by Design

Mike Monteiro

Muotoilijat ovat tuhonneet maailman. Monteiro käy kantaaottavassa kirjassaan läpi perusteluita sille, miksi ja miten maailmaa on tuhottu viimeisten vuosikymmenten aikana, mikä muotoilijoiden rooli tässä tuhossa on ollut ja mitä kokonaisuudelle on tehtävissä. Kirjassa esitellään useita esimerkkejä siitä, miten muotoilu on ollut osana negatiivisten vaikutusten mahdollistamisessa ja miten muotoilu voi omalta osaltaan korjata tilanteen.

Hanki kirja omaksesi
Tehtävänä tulevaisuus
usable-design-hover

Tehtävänä tulevaisuus

Minna Koskelo

Tehtävänä tulevaisuus on opas tulevaisuusmuotoiluun, jossa yhdistyvät muotoilu, tulevaisuusajattelu ja liiketoiminta-ajattelu. Se lisää ymmärrystä, miten tulevaisuutta voi huomioida ja muovata jo tänään ja miten vaihtoehtoiset tulevaisuudet voidaan tuoda nykyhetken päätöksentekoon. Lukuisat caset antavat inspiraatioita tulevaisuusmuotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

Hanki kirja omaksesi
Markkinoinnin uusi sielu
usable-design-hover

Markkinoinnin uusi sielu - 2020-luvun tuloksellinen markkinointi

Mika Hyötyläinen

Kirjassa Markkinoinnin uusi sielu - 2020-luvun tuloksellinen markkinointi Nesteen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen johdattaa lukijan tuloksellisen markkinoinnin johtamiseen. Mitä tuloksellinen markkinointi tarkoittaa, mitä asioita kannattaa mitata, miten mittaaminen aloitetaan ja miten tiimin osaamista kehitetään?

Hanki kirja omaksesi
kaikki-kuluttamisesta
usable-design-hover

Kaikki kuluttamisesta

Julia Thurén

Kirjassa Kaikki kuluttamisesta Julia Thurén selvittää, missä kuluttamisen juuret ovat, miten tavaran haalimisen voisi lopettaa ja millaisia tulevaisuuksia se voisi tarkoittaa. Tutkimustietoon perehtynyt ja asiantuntijoita haastatellut Thurén nimittäin tietää, että on täysin mahdollista löytää järkeviä rahankäyttökohteita, kuten aikaa, vapautta, turvallisuutta ja merkityksellisyyttä.

Hanki kirja omaksesi
Strategia arkeen OKR-mallilla
usable-design-hover

Strategia arkeen OKR-mallilla

Juuso Hämäläinen & Henri Sora

Johtajien ikuinen ongelma on se, kuinka ylätason strategia muuttuisi käytännön tekemiseksi arjessa, organisaation jokaisella tasolla. Tähän ratkaisun tuo huippuunsa hiottu tavoitejohtamismalli Objectives and Key Results eli OKR. OKR:ien käyttöönotto onnistuu tämän kirjan avulla. Kirja on kirjoitettu hallituksille, toimitusjohtajille, johtoryhmille, muutosjohtajille, soihdunkantajille ja kaikille, jotka miettivät OKR-mallin käyttöä tai hakevat tukea jo olemassa olevaan muutosprosessiin.

Hanki kirja omaksesi
Ready-player-one
usable-design-hover

Ready Player One

Ernest Cline

Ready Player One on fiktiivinen teos, joka kuvaa syvällisesti immersiivisen teknologian ihmisessä aikaansaamaa motivaatiota ja tunneyhteyttä. Vuonna 2044 maailmasta on tullut masentava paikka, jota ihmiset pakenevat virtuaaliseen utopiamaailmaan, OASIKSEEN. Todellisuuspakoon linkittyy arvoitus, jota ratkoessaan kilpailijat ajautuvat epätoivoiseen kilpailuun palkinnosta.

Hanki kirja omaksesi
eSports-is-business
usable-design-hover

eSports is Business

Tobias M. Scholz

Kirjassa käydään läpi e-urheilun lyhyt historia ja se on erinomaista luettavaa mm. sähköisen liiketoiminnan ja strategian tutkijoille. Kirja tarjoaa uraauurtavan lähestymistavan e-urheiluun ja tarkastelee samalla sen tulevaisuutta.

Hanki kirja omaksesi
johda-merkitysta
usable-design-hover

Johda merkitystä

Tapio Aaltonen & Pirjo Ahonen & Jaakko Sahimaa

Ihmiset kaipaavat työhönsä merkityksen kokemusta, ehkä enemmän kuin koskaan. Aiheesta on alettu puhua akateemisen maailman lisäksi vakavasti myös bisnesmaailmassa ja kaikkialla työelämässä. Merkitystä kaipaamme sekä yksilöinä että yhteiskuntana. Ilman sitä harhaudumme ja voimme huonosti

Hanki kirja omaksesi
Suomen tulevaisuudet kirja
usable-design-hover

Suomen tulevaisuudet

Jarno Limnéll, Mikko Dufva, Elina Hiltunen

Tässä kirjassa ongelmien luettelemisen sijaan etsitään konkreettisia ratkaisuja kymmenien huippuasiantuntijoiden avulla. He kertovat, miten Suomen tulevaisuuden isot haasteet ratkaistaan. Kirjan esittelemät ratkaisuvaihtoehdot luovat uskoa meidän ja lastemme tulevaisuuteen.

Hanki kirja omaksesi
HTAACD
usable-design-hover

How to Avoid a Climate Disaster

Bill Gates

Ajankohtaisessa kirjassa Gates ei ainoastaan kerro, miksi kasvihuonepäästöjä tulee vähentää, vaan esittää ratkaisuja tavoitteen saavuttamiseksi. Kirjassa kuvataan, miten nykyteknologialla voidaan vähentää päästöjä, mitä uusia innovaatioita tarvitsemme ja kuka niitä kehittää. Lopuksi esitellään konkreettinen suunnitelma siitä, miten niin yhteiskunta kuin yksilöt voivat pyrkiä kohti tavoitetta ilmastokriisin välttämiseksi.

Hanki kirja omaksesi
radikaali-uudistuminen
usable-design-hover

Radikaali uudistuminen – Miten johtaa murroksessa?

Nando Malmelin

Kirja tarjoaa näkökulmia ja välineitä radikaaliin uudistumiseen ja sen johtamiseen. Kirjassa perehdytään yritysten uudistumisen esteisiin, tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Erityisesti pohditaan, minkälaista uutta ihmislähtöistä ajattelua, osaamista ja johtamista uudistuvissa organisaatioissa tarvitaan. Kirjasta on hyötyä kaikille, jotka haluavat uudistaa organisaatioita, innovoida uusia tuotteita ja palveluja, rakentaa tulevaisuuden kestäviä yrityksiä, luoda uusia toimintatapoja ja kyseenalaistaa ajatteluaan.

Hanki kirja omaksesi
HBR Guide to Remote work
usable-design-hover

HBR Guide to Remote Work

Harvard Business Review

Etätyö mahdollistaa enemmän joustavuutta siinä, missä ja miten työtä tehdään. Samalla se tuo mukanaan uudenlaisia haasteita esimerkiksi yhteistyöhön, ajanhallintaan ja tuottavuuteen liittyen. Kirjan avulla jokainen voi luoda parhaiten toimivat etätyökäytännöt itselleen ja tiimilleen esimerkiksi seuraavien teemojen kautta: etätyörutiinien luominen, etätyötä tukevien teknologioiden hyödyntäminen, videopuheluiden aiheuttaman kuormituksen välttäminen ja etäjohtaminen.

Hanki kirja omaksesi
Invent&Wander
usable-design-hover

Invent&Wander

Jeff Bezos

Kokoelma Amazonin perustajan, Jeff Bezosin, kirjoituksia antaa näkymän hänen menestyksensä syihin. Teos antaa harvinaisen kurkistuksen siihen, kuinka Bezos näkee maailman ja tulevaisuutemme. Kirja tarjoaa oppitunnin liiketoiminnan arvoista, strategiasta ja toimeenpanosta käsitellen aiheita innovaatiosta ja asiakaskeskeisyydestä ilmastonmuutokseen ja ulkoavaruuteen.

Hanki kirja omaksesi
culture-sensitive-design
usable-design-hover

Culture Sensitive Design

Annemiek van Boeijen & Yvo Zijlstra

Muotoilijat joutuvat kohtaamaan kulttuurien monimuotoisuudesta syntyvät haasteet suunnitellessaan uusia palveluita. Culture Sensitive Design antaa katsauksen kulttuuriisiin arvoihin, tapoihin ja symboleihin liittyvään teoriaan sekä tarjoaa käytännön malleja ja menetelmiä näiden lähestymiseen. Kirja kannustaa kulttuurien väliseen yhteistyöhön ja opettaa lisää kulttuurin kerroksista, jotka määrittelevät keitä me olemme sekä miten me ajattelemme, kuvittelemme ja luomme.

Hanki kirja omaksesi
kris_book_front
usable-design-hover

Transforming Legacy Organizations

Kris Østergaard

Transforming Legacy Organizations antaa vinkkejä ja tutkimukseen pohjautuvaa tietoa siitä, kuinka tukea innovoimista hyödyntämällä uutta teknologiaa,  kehittämällä prosesseja ja rakentamalla eteenpäinvievää, luovuuteen kannustavaa kulttuuria. Valjastamalla käytössään olevat resurssit isot organisaatiot voivat saavuttaa kestäviä innovaatioita ja varmistaa liiketoimintansa menestyksen myös tulevaisuudessa

Hanki kirja omaksesi
kaikki-on-hyvin-riippumatta-siita-miten-kaikki-on
usable-design-hover

Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on

Saku Tuominen

Kirja on yksinkertainen ja positiivinen teos, josta on apua elämän monimutkaisimmissa ja vaikeimmissa hetkissä. Se auttaa säilyttämään innostuneen, avoimen ja luovan mielen silloinkin, kun kaikki tuntuu vaikealta.

Hanki kirja omaksesi
the-customer-experience-playbook
usable-design-hover

The Customer Experience Playbook

Jonathan Daniels

Tämä kirja on käytännöllinen opas, joka sisältää paljon oivalluksia, aktiviteetteja ja tapaustutkimuksia, jotka auttavat sinua toteuttamaan asiakaskeskeisiä käytäntöjä organisaatiossasi.

Hanki kirja omaksesi
image-asset
usable-design-hover

Sprint

Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz

Kirjassa esitellään suosittu Design Sprint -toimintamalli, jonka avulla kehitetään uusi, asiakkailla testattu palvelu vain viidessä päivässä.

Hanki kirja omaksesi
toolobox
usable-design-hover

The Design Thinking Toolbox

Michael Lewrick & Patrick Link & Larry Leifer

Kirjassa käydään läpi tärkeimmät muotoiluajattelun hyödyntämiseen liittyvät metodit ja työkalut. Yksinkertaiset ohjeet, asiantuntijavinkit, mallit ja kuvat auttavat sinua ottamaan nämä käyttöön organisaatiossasi.

Hanki kirja omaksesi
dtpb
usable-design-hover

The Design Thinking Playbook

Michael Lewrick & Patrick Link & Larry Leifer

Kirja käy läpi muotoiluajattelun perusperiaatteet sekä antaa laajan työkalupakin ajattelutavan hyödyntämiseen kehitystyössä.

Hanki kirja omaksesi
this is service design doing
usable-design-hover

This is Service Design Doing

Marc Stickdorn

Kirjassa käydään kattavasti läpi palvelumuotoilun prosessi suunnittelusta toteutukseen sekä teorian tasolla että käytännön menetelmien ja esimerkkien kautta.

Hanki kirja omaksesi

Edelläkävijöiden kirjasto