Vere 3D Menetelmä

Näkemyksellisyys mahdollistaa muutoksen. 

Kehitämme asiantuntijalähtöisesti keskittyen olennaiseen

3D Menetelmä™ perustuu kehittämäämme metodiin, jonka avulla tunnistetaan ja priorisoidaan yrityksen tärkeimmät kehityshankkeet. Menetelmässä hyödynnetään Veren arvoverkkoa, organisaation omaa asiantuntemusta, mutta ennen kaikkea näkemystä tulevaisuudesta. Millä asioilla on suurin merkitys tulevaisuudessa ja mikä niiden mahdollinen liiiketoimintavaikutus on?

Vere 3D Workshop yhdistää asiantuntijoiden näkemykset

Menetelmän keskeisenä elementtinä on 3D Workshop, jossa hyödynnetään Vere arvoverkkoa sekä organisaation omaa, usein piilevää asiantuntemusta. Workshopissa tunnistetaan, arvioidaan ja priorisoidaan erilaisia liiketoiminnan mahdollisuuksia, kuten esim.

  • myynnin kasvualueita,
  • asiakkaan arvolupausta,
  • digitaalisten palveluiden toiminnallisuuksia ja arvontuottoa,
  • yrityksen kilpailuetuja sekä
  • uusien liiketoiminta-alueiden tai markkinasegmenttien potentiaalia. 

Kun kehittämisalueet tunnistetaan ja arvioidaan, saadaan lopputuloksena strategiakartta, josta selviää priorisoitujen kehitysaihioiden keskinäiset suhteet. Arvionnin ulottuvuudet ovat yrityksen nykyinen valmius, asian tulevaisuuden merkitys ja sen liiketoimintavaikutus.

Muutosjohtamisen mittari ja sitouttamisen keino

Kun kehittämissuunnitelma toteutetaan osallistavasti ja asiantuntijalähtöisesti, saadaan erinomainen pohja toimintasuunnitelmalle, jonka toteuttamiseen kaikki ovat sitoutuneet. Toimintasuunnitelman toteutuminen voidaan myös mitata, jolloin saadaan uusi muutosjohtamisen mittari, joka perustuu organisaation omaan näkemykseen. 

"Yritysten ongelma ei ole kehitysideoiden puute vaan niiden määrä. Ongelma on tunnistaa ne ideat, joilla on suurin liiketoimintavaikutus tulevaisuudessa."

Jussi Pullola
3D Menetelmän kehittäjä