Vere Oy 23.10.2018 14:48

Verellä ei feikata vaan annetaan aitouden näkyä

Liiketoimintamuotoilun uudistaja Verellä ihmisiä arvostetaan sekä asiakkaalla että oman toimiston seinien sisäpuolella. Veren Jussi Pullola puhuu ”people over digitalization” -ajatuksesta, jossa muutosta ei rakenneta ja toteuta järjestelmä edellä vaan ihmiset edellä: mitä yksilö ajattelee muutoksesta ja miten hänet saadaan muutoksen taakse, ja miten yksilöt lopulta tukevat koko organisaation strategiaa ja menestystä. Ohessa Jussi kertoo Veren toiminnasta ja kulttuurista.

uratarina_3_jussi

Asiakkaiden hyvinvointi kaiken keskiössä

Jussi on tehnyt mittavan uran ennen Vereä mm. kemianteollisuudessa ja se näkyy myös hänen tavassaan puhua Verestä, sen ihmisistä ja asiakkaista: arvostavasti, mutta samalla tarkkoja havaintoja luoden. Mm. erilaiset IT-hankkeet ennen Vereä ovat Jussin sanoin muokanneet hänen ajatteluaan ja toimintatapojaan siinä, miten hän haluaa Veren palvelevan omia asiakkaitaan.

Liiketoimintamuotoilussa lähtökohtanamme on saada asiakkaat ymmärtämään ja muotoilemaan oman liiketoimintansa merkitys ja arvo omille asiakkailleen. Samalla haluamme saada asiakkaat ymmärtämään, että kaikki lähtee siitä, että heidän organisaatiossa yksilöt oivaltavat, miksi muutos on välttämätöntä ja miten muutos toteutetaan”, Jussi sanoo.

Monella vereläisellä on erikoisosaamista ja kokemusta erilaisista projekteista, mikä Jussin mukaan näkyy esimerkiksi vereläisten kyvyssä asettua asiakkaan asemaan ja pystyä aidosti ymmärtämään ja kuuntelemaan heidän haasteitaan. Samalla vereläiset ovat yhdessä pettämätön yhdistelmä osaamista ja näkemystä siihen, että asiakkaan tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Uskon, että muutosta ei saada aikaan neuvomalla, vaan tekemällä oikeita kysymyksiä.


Verellä ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, mutta sama tahtotila. Myös keskinäinen luottamus ja kunnioitus luovat kovan pohjan haastaville projekteille. Lopulta vereläisyydessä yksilöt ovat yhdessä enemmän kuin yksin.

Tarvitset muita, että voit loistaa enemmän”, Jussi tiivistää.

Itse hän nauttii siitä, että oppii kollegoiltaan ja voi olla heidän kanssaan myös rakentavasti eri mieltä.

Itsensä johtamista ja kädet savessa -tekemistä

Vere ei ole millään tavoin hierarkinen, vaikka porukassa osataan arvostaa myös tietynlaisia rakenteita ja prosesseja. Jussin mukaan toimitusjohtaja Juha Leppänen on omalla esimerkillään luonut kulttuurin, jossa ollaan älyttömän rehellisiä ja otetaan vastuuta omasta tekemisestä, mutta samalla kannetaan vastuuta myös koko tiimistä.

Mitä uusi työntekijä voisi tuodamukanaan jo hyvin valmiilta tuntuvaan yhteisöön? Jussin mukaan niin hyviä keissejä ja käytännönläheisiä esimerkkejä kuin vankkaa kokemusta palvelumuotoilun ja liiketoimintamuotoilun hands on -tekemisestä.

”Pätevä, joka ei tule tänne pätemään. Henkilö, joka ymmärtää mitä tarvitsemme, mutta ei itse luule olevansa heti valmis”, Jussi sanoo.

Ideaalia olisi, että jokainen vereläinen olisi valmis tekemään kaikkea, mitä asiakasprojekti vaatii ja toisaalta pystyisi myös syvällisemmällä tietotaidolla muotoilemaan kaikki palaset kohdalleen, eli luomaan isomman kuvan.

Jussin mukaan tuleva osaaja puolestaan pääsee osaksi kasvavan yrityksen tarinaa ja aidosti vaikuttamaan sekä omaan että muiden tekemiseen Verellä ja asiakkailla. Jussi innostuu ajatuksesta, että uusi tulija pystyisi ottamaan myös julkisesti näkyvämpää roolia ja toimisi luontevasti sosiaalisessa mediassa. Lopulta tärkeintä on se, että tulija voi tuoda oman mausteensa työyhteisöön ja täydentää sitä sopivalla tavalla:

”Verellä on itsestään selvää, että jokainen on merkityksellinen. Itse toivon kollegaa, joka auttaa niin minua kuin koko Vereä kehittymään ja olemaan vieläkin parempia siinä, mitä teemme”, Jussi sanoo.

avatar

Vere Oy

Vere Oy on vuonna 2015 perustettu liiketoimintamuotoilun edelläkävijä, jonka missiona on luoda asiakkailleen kasvua

Sinua voisi kiinnostaa myös