Me olemme Vere

Kokosimme avuksesi ketterän ja näkemyksellisen tiimin, jonka tehtävänä on auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi liiketoimintamuotoilun keinoin.

Tonilla on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä liiketoiminnan tarpeisiin. Hän on toiminut mm. projektipäällikkönä, scrum masterina ja ohjelmistoarkkitehtina lukuisissa projekteissa. Käytännön tekninen kokemus kattaa kaiken palvelinkerroksesta käyttöliittymään eri järjestelmäympäristöissä.

 

 

LinkedIn

toni@vere.fi

+358 50 469 7290

Risto-Matti on liiketoimintamuotoilija, jolla on syvällinen ymmärrys julkishallinnosta ja sen toimintatavoista sekä digitaalisten palveluiden liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä. Risto-Matin vahvuutena on yhdistää muotoilun menetelmät ja teknologinen näkemyksellisyys toimivaksi kokonaisuudeksi. 

 

 

LinkedIn

ristomatti@vere.fi

+358 50 563 4370

Daniel on liiketoimintamuotoilija, jolla on vahva ymmärrys erilaisista design-menetelmistä sekä niiden hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena. Hänen vahvuutensa on valita kuhunkin asiakastarpeeseen optimaaliset muotoilun menetelmät sekä varmistaa, että kehitysprosessi palvelee sille asetettuja tavoitteita.

 

LinkedIn Vere Twitter

daniel@vere.fi

+358 50 339 9524

Cecilia vastaa HubSpot-teknologiaan pohjautuvan Kaks.io Labs -liiketoiminnan asiakkaiden menestymisestä. Hänen vahvuudet ovat järjestelmällisyys ja analyyttisyys. Seuraa Cecilian työtä Veren some-kanavista, joihin hän tekee sisällöntuotantoa kuvien ja blogien muodossa.

 

 

 

LinkedIn 

cecilia@vere.fi

+358 50 4712 923

Aleksin vastaa HubSpot-teknologiaan pohjautuvan Kaks.io Labs -liiketoiminnan johtamisesta ja kansainvälistämisestä. Hänellä on laaja osaaminen erilaisista myynti- ja markkinointiteknologioista sekä kanavakumppanuuksista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

 

LinkedIn

aleksi@kaks.io

+358 50 561 6445

Jan-Mikael on liiketoimintamuotoilija, joka liikkuu sujuvasti teknologian ja liiketoiminnan välimaastossa. Hän suunnittelee digitaalisia palveluita asiakaslähtöisesti ja tarvittaessa käärii hihat ja on mukana teknisessäkin toteutuksessa. Monipuolisuus, kansainvälisyys sekä nopea ongelmanratkaisu ovat hänen vahvuuksiaan.

 

LinkedIn

jan@vere.fi

+358 50 367 3355

Juha on liiketoimintamuotoilija vahvalla strategiavaiheen painotuksella ja kaupallisella otteella. Hän toimii liiketoimintamuotoiluhankkeissa erityisesti ylemmän johdon neuvonantajana. Juhan vahvuuksiin kuuluu rakentaa ja priorisoida isot strategiset suuntaviivat konkreettisiksi ja helposti omaksuttaviksi toimenpiteiksi.

 

LinkedIn Twitter 

jl@vere.fi

+358 40 172 2224

Petrin osaaminen liiketoiminta­muo­toi­lus­sa ilmenee laajasti si­dos­ryh­mät osallistavina ja innostavina työpaja­kokonaisuuksina, joissa syntyy uusia sekä strategista kasvua tukevia asiakas­­keskeisiä palvelu­­konsepteja. Liike­toiminta­muotoilun projekteissa Petri auttaa löytämään eväät maailman parhaalle asiakas­kokemukselle, joka tuottaa arvoa asiakkaalle, henkilöstölle ja omistajille.

 

LinkedIn Vere Twitter

petri@vere.fi

+358 40 755 3357

Jussi yhdistää liiketoimintamuotoilussa ihmislähtöisen ajattelun, vahvan teollisen kokemuksen, strategisen näkemyksen sekä kyvykkyyden tunnistaa uusien teknologioiden mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä. Innostavat, hauskat, osallistavat ja sitouttavat työpajat ovat Jussin ehdottomia vahvuuksia.

 

 

LinkedIn

jep@vere.fi

+358 40 501 7505

Antti vastaa myynnistä, palveluiden konseptoinnista ja kumppaneista. Hän on jatkuvasti keskusteluissa johtoryhmien kanssa, miettien heidän olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämistä. Antilla on kyky tunnistaa oikeat ratkaisumallit ja yhdistää asiakas ja paras osaaminen keskenään.

 

LinkedIn Vere Twitter

antti@vere.fi

+358 50 529 4558

Miian osaaminen on yhdistelmä analyyttista ajattelua ja muotoilullista näkemystä. Hänellä on vahva ymmärrys identiteetin rakentamisesta ja jalkauttamisesta, markkinoinnin kehittämisestä ja johtamisesta sekä sisällöntuotannosta. 

 

 

LinkedIn

miia@vere.fi

+358 40 593 2066

Riikka on liiketoimintamuotoilija ja strategi, joka työskentelee tottuneesti bisneksen, designin ja teknologian risteyksessä.

 

 

 

LinkedIn

riikka@vere.fi

+358 50 535 8245

Jenni on digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen vahvalla osaamisella markkinointi- ja viestintäpuolelta. Jenni toimii projektipäällikkönä erityisesti teknologiapuolelle painottuvissa hankkeissa, joissa on pidettävä aikataulut tiukasti hallinnassa.

 

 

LinkedIn Twitter 

jenni@vere.fi

+358 40 198 9111

Kailla on kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden ilmiöistä, asiakaskokemuksen kehittämisestä ja palveluliiketoiminnan johtamisesta erityisesti kaupan ja teollisuuden arvoketjussa.

 

 

LinkedIn

kai@vere.fi

+358 40 736 2822