Me olemme Vere

Kokosimme avuksesi ketterän ja näkemyksellisen tiimin, jonka tehtävänä on auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi liiketoimintamuotoilun keinoin.

Daniel on liiketoimintamuotoilija, jolla on vahva ymmärrys erilaisista design-menetelmistä sekä niiden hyödyntämisestä liiketoiminnan tukena. Hänen vahvuutensa on valita kuhunkin asiakastarpeeseen optimaaliset muotoilun menetelmät sekä varmistaa, että kehitysprosessi palvelee sille asetettuja tavoitteita.

 

LinkedIn Vere Twitter

daniel@vere.fi

+358 50 339 9524

Kailla on kokonaisvaltainen näkemys tulevaisuuden ilmiöistä, asiakaskokemuksen kehittämisestä ja palveluliiketoiminnan johtamisesta erityisesti kaupan ja teollisuuden arvoketjussa.

 

 

LinkedIn

kai@vere.fi

+358 40 736 2822

Antti vastaa myynnistä, palveluiden konseptoinnista ja kumppaneista. Hän on jatkuvasti keskusteluissa johtoryhmien kanssa, miettien heidän olemassa olevien tai uusien palveluiden kehittämistä. Antilla on kyky tunnistaa oikeat ratkaisumallit ja yhdistää asiakas ja paras osaaminen keskenään.

 

LinkedIn Vere Twitter

antti@vere.fi

+358 50 529 4558

Jussi yhdistää liiketoimintamuotoilussa ihmislähtöisen ajattelun, vahvan teollisen kokemuksen, strategisen näkemyksen sekä kyvykkyyden tunnistaa uusien teknologioiden mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä. Innostavat, hauskat, osallistavat ja sitouttavat työpajat ovat Jussin ehdottomia vahvuuksia.

 

 

LinkedIn

jep@vere.fi

+358 40 501 7505

Riikka on liiketoimintamuotoilija ja strategi, joka työskentelee tottuneesti bisneksen, designin ja teknologian risteyksessä.

 

 

 

LinkedIn

riikka@vere.fi

+358 50 535 8245

Juha on liiketoimintamuotoilija vahvalla strategiavaiheen painotuksella ja kaupallisella otteella. Hän toimii liiketoimintamuotoiluhankkeissa erityisesti ylemmän johdon neuvonantajana. Juhan vahvuuksiin kuuluu rakentaa ja priorisoida isot strategiset suuntaviivat konkreettisiksi ja helposti omaksuttaviksi toimenpiteiksi.

 

LinkedIn Twitter instagram

jl@vere.fi

+358 40 172 2224

Telma on visuaalinen suunnittelija, jonka vahvuutena on kiteyttää palvelumuotoilun lopputulokset visuaalisiksi kokonaisuuksiksi.

 

 

LinkedIn

telma@vere.fi

+358 40 716 1541

Jan-Mikael on liiketoimintamuotoilija, joka liikkuu sujuvasti teknologian ja liiketoiminnan välimaastossa. Hän suunnittelee digitaalisia palveluita asiakaslähtöisesti ja tarvittaessa käärii hihat ja on mukana teknisessäkin toteutuksessa. Monipuolisuus, kansainvälisyys sekä nopea ongelmanratkaisu ovat hänen vahvuuksiaan.

 

LinkedIn

jan@vere.fi

+358 50 367 3355

Jenni on digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen vahvalla osaamisella markkinointi- ja viestintäpuolelta. Jenni luotsaa yrityksemme markkinointia seuraavalle tasolle hyödyntäen tiimin syvällisen osaamisen eri liiketoimintamuotoilun osa-alueilta.

 

 

LinkedIn Twitter instagram

jenni@vere.fi

+358 40 198 9111

Aleksi vastaa HubSpot-teknologiaan pohjautuvan Kaks.io Labs -liiketoiminnan johtamisesta ja kansainvälistämisestä. Hänellä on laaja osaaminen erilaisista myynti- ja markkinointiteknologioista sekä kanavakumppanuuksista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

 

 

LinkedIn

aleksi@kaks.io

+358 50 561 6445

Janne vastaa HubSpot-teknologiaan pohjautuvan Kaks.io Labs -liiketoiminnan asiakkaiden menestymisestä.

 

 

 

LinkedIn 

janne@kaks.io

+358 50 339 3466

Miian osaaminen on yhdistelmä analyyttista ajattelua ja muotoilullista näkemystä. Hänellä on vahva ymmärrys identiteetin rakentamisesta ja jalkauttamisesta, markkinoinnin kehittämisestä ja johtamisesta sekä sisällöntuotannosta. 

 

 

LinkedIn

miia@vere.fi

+358 40 593 2066