Ketterä strategia

Proaktiivista ketteryyttä ja pitkäjänteistä strategiaa sopivassa suhteessa.

Uudenlainen tapa tehdä pitkäjänteistä strategiatyötä

Strategia on yrityksen toiminnan punainen lanka. Usein suunnitelmat tehdään vuosiksi eteenpäin. Maailma kuitenkin muuttuu ja toiminnan pitää olla entistä ketterämpää – myös strategian osalta. Ketterällä strategialla viitataan uudenlaiseen tapaan tehdä strategiatyötä:  tavoitteet asetetaan pitkälle, mutta jätetään tilaa myös nopealle reagoimiselle yllättäviin muutoksiin.

Autamme löytämään organisaatiosi tärkeimmät kehityskohteet

Strategiapalvelumme pohjautuvat ketterään kehittämiseen, jolla pyritään tärkeimpien strategisten kehitysalueiden tunnistamiseen ja priorisoimiseen. Tämän avulla varmistetaan, että toiminta kohdistetaan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Palvelussa hyödynnetään keittämäämme 3D Menetelmää, joka pohjautuu hyvin valmisteltuun ja ketterään workshop työskentelyyn.

Lopputuloksena aikataulutettu toimintasuunnitelma

Ketterän strategiapalvelumme lopputuloksena selvität organisaatiosi tärkeimmät muutoskohteet ja niille luodaan aikataulutettu, yksityiskohtainen toimintasuunnitelma. Muutoskohteiden tunnistamiseen ja toimintasuunnitelman luontiin osallistuvat omat työntekijänne, minkä avulla varmistetaan tuloksiin sekä vaadittavaan muutokseen sitoutuminen.