Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § 

Rekisterinpitäjä

Vere Oy
Kampinkuja 2
00100 Helsinki
pilots@vere.fi

Yhteyshenkilö

Juha Leppänen
puh. +358 40 172 2224
juha.leppanen@vere.fi

Rekisterin nimi

Vere Oy:n vere.fi-verkkosivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Vere Oy kerää asiakkaan verkkosivustolla antamia henkilötietoja ja verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaan ja Vere Oy:n väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Vere Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tiedot verkkosivuston käytöstä

Tietojärjestelmiin tallentuu tunnistetietoja asiakkaan käyttäessä vere.fi-verkkosivustoa. Tunnistetietoihin sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Asiakkaalla ei ole henkilötietolain mukaan tarkistusoikeutta tunnistetietojen osalta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen käyttäessään verkkosivustoa tai täyttäessäään lomakkeen. Asiakkaan henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Vere Oy:n henkilörekistereistä.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. Sähköinen rekisteri sijaitsee Vere Oy:n verkkopalvelimella palomuurin takana. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Evästeiden käyttö

Vere Oy:n sivuilla käytetään evästeitä (ns. cookie) parantamaan asiakaskokemusta sekä keräämään tietoa sivuilla kävijöistä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan kävijän tietokoneeseen.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaista tietoa:

  • vierailijan IP-osoite
  • vierailun ajankohta
  • selatut sivut ja sivujen katseluajat
  • täytetyt lomakkeet.

Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit muuttaa selaimesi asetuksia ja poistaa ne käytöstä.