Go-to-market  

Innovaatiosta kilpailuetua tuottavaksi sovellukseksi nopeasti ja ketterästi.

Liiketoimintamuotoilu ja arvokeskeinen sovelluskehitys

Asiakkaasi vaatii sinulta päivä päivältä enemmän. Yksi keskeinen tapa vastata tähän tarpeeseen on tarjota entistä parempia palveluita digitaalisissa kanavissa uusilla digitaalisilla sovelluksilla. Go-to-market palvelummme avulla luomme sinulle asiakaslähtöisen sovelluksen yhdistämällä liiketoimintamuotoilun sekä arvokeskeisen sovelluskehityksen. Palvelumme perustuu yhteistyöhön Luoto Companyn kanssa.

Osallistavaa innovoimista

Yhteistyössä yhdistyvät saumattomasti liiketoimintamuotoilun sekä arvokeskeisen sovelluskehityksen vahvuudet. Aloitamme priorisoimalla innovaatioita workshop-työskentelyn avulla, jonka jälkeen aloitamme valitun sovelluksen ketterän toteutuksen. Workshop-työskentelyssä hyödynnetään keittämäämme 3D Menetelmää. Osallistamme asiakkaasi kehitystyöhön innovoinnista testaamiseen, jolla varmistamme, että sovellus vastaa asiakastarpeisiin.

Loppukäyttäjä määrittää palvelusi suunnan

Lopputuloksena saat asiakastarpeiden pohjalta rakennetun digitaalisen sovelluksen. Sovellus on kehitetty yhdessä asiakkaasi kanssa ja testattu ennen julkaisua. Näiden avulla varmistetaan, että lopputulos vastaa todellisiin tarpeisiin ja edesauttaa asiakkaiden sitoutumista yritykseenne.