Näkemyksiä palvelu­liiketoiminnan edellä­kävijöiltä