Juha Leppänen 22.1.2016 14:12

HR-johtaja. Käsissäsi on yrityksesi liiketoiminnan tulevaisuus.

Haluamme kokemuksia. Haluamme viihdettä. Haluamme olla riippumattomia. Haluamme määrätä. Haluamme haukkua. Haluamme kehua. Haluamme tulla huomioiduksi. Ja haluamme nämä kaikki heti.

Tapamme ostaa ja kuluttaa muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Olemme kaikki kuluttajia ja oppimamme tavat sekä asettamamme vaatimukset siirtyvät mukanamme myös yritystenväliseen kanssakäyntiin.

Yritykset luovat jo digistrategioita, joissa huomioidaan asiakaskäyttäytymisen muutos. Yrityksillä on projekteja, joissa lopputuloksena syntyy digitaalisia palvelukanavia, sovelluksia sekä ennakoivaa analytiikkaa. Teknologiaa hyödyntäen voidaan toimintaa johtaa asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin. Muutos ei kuitenkaan synny strategiapapereista tai projekteista, vaan ihmisistä, heidän käyttäytymisestään, osaamisestaan, motivaatiostaan ja intohimostaan. Muutoksen polttoaineena toimii yrityskulttuuri.

 

Jos digistrategiassanne mainitaan sana projekti, niin arvioikaa se uudestaan.

 

HR-johdon tärkein tehtävä on ymmärtää ja kommunikoida digitalisoitumisen vaateet liiketoiminnalle. Mitä tarkoittaa asiakaskeskeinen yrityskulttuuri? Miten luomme erilaistavaa osaamista ja pidämme siitä kiinni? Valmennammeko vaiko vaihdammeko? Onko rooleihin sidottujen toimenkuvien aika jo ohi? Mitä on ketterä HR?

Mikä sitten muuttuu? HR:n toimenkuvan tulee olla jatkossa CEO (Chief Enabler Officer) ja toimitusjohtajan oikea käsi. Vaikka HR on tänäkin päivänä mukana lähes kaikessa, kuuluu heidän äänensä liian harvoin strategisessa päätöksenteossa. Keskeisintä HR-johtajalle on asiakaskeskeisen yrityskulttuurin mahdollistaminen. Kulttuuri ei välttämättä synny ihmisten tekemisestä vaan yrityksen rakenteista – säännöistä, palkitsemisesta sekä prosesseista. Tulevaisuuden työntekijä on ”kuluttaja”, eli itseohjautuva diginatiivi ja hän ymmärtää, mitä asiakas odottaa. Ohjaavatko rakenteenne asiakaskeskeiseen kulttuuriin vai ehkäisevät sitä? Oletteko koskaan katsoneet organisaatiorakennettanne asiakkaan näkökulmasta? Ja kuka itseasisassa on HR:n asiakas?

 

HR-johdon kädessä on nyt avain liiketoiminnan tulevaisuuden mahdollistajana - tai yrityksen ovien lukitsijana.

 

avatar

Juha Leppänen

Juha on liiketoimintamuotoilija vahvalla strategiavaiheen painotuksella ja kaupallisella otteella. Juhan vahvuuksiin kuuluu rakentaa ja priorisoida isot strategiset suuntaviivat konkreettisiksi ja helposti omaksuttaviksi toimenpiteiksi.

Sinua voisi kiinnostaa myös