Vere & Luoto - Uuden ajan sovelluskehitys pohjaa liiketoiminta- ja asiakasymmärrykseen

Kirjoittanut Vere Oy - 19 tammikuuta, 2018

Vere & Luoto - Uuden ajan sovelluskehitys pohjaa liiketoiminta- ja asiakasymmärrykseen

 

Kahden eri alan syväosaajan yhteistyöllä merkittävää arvoa asiakkaille


Veren ja Luodon kehittämä liiketoimintamuotoilun ja arvokeskeisen sovelluskehityksen palvelu syntyi molempien osapuolien huomattua tahoillaan, että oman palvelun laajentamiseksi tarvitaan entistä kokonaisvaltaisempaa tapaa lähestyä asiakkaan tarpeita.

”Vere luo asiakkailleen kasvua liiketoimintamuotoilun keinoin. Osassa kehityshankkeista lopputuloksena huomataan digitaalisen sovelluksen tarve. Jotta löydöksistä syntyisi kilpailuetua, tulee kehitysideat tyypillisesti toteuttaa mahdollisimman nopeasti.” kertoo Vere Oy:n toimitusjohtaja Juha Leppänen. ”Tarvitsimme sovelluskehitykseen ketterän kumppanin, jolle laatu on etusijalla.” Kumppaniksi valikoitui Luoto Company.

Luodon toimitusjohtaja Tuomas Nousiainen kertoo: ”Luodon toteuttamat sovellukset eivät ole pelkästään koodia. Tahdomme aina varmistaa, että tekemämme työ hyödyttää asiakastamme aidosti. Siksi tarvitsimme kumppanin, joka näkee asiakkaan liiketoiminnan kannalta keskeisimmät kehityskohteet.”

 

”EMME MIELELLÄMME KOODAA RIVIÄKÄÄN ENNEN KUIN KEHITYSTYÖHÖN LIITTYVÄÄ LIIKETOIMINTACASEA ON POHDITTU SYVÄLLISEMMIN.”

Syvällinen liiketoiminnan ymmärtäminen tuo arvoa kaikille osapuolille

Kun sovellustyön lähtökohtana on Veren tarjoama 3D Menetelmällä toteutettu liiketoiminta-analyysi, on huomattavasti todennäköisempää, että kehitettävästä palvelusta pidetään, se menestyy ja siten tuottaa asiakkaalle arvoa. Nousiainen kertoo: ”Paitsi että kehittäjämme saavat Veren avulla tarkemman kuvan siitä, mihin tarpeeseen sovellus tehdään, toimii se myös toteuttajia motivoivana tekijänä. Tämä edelleen nostaa toteutuksen laatua ja vastaavuutta havaittuihin tarpeisiin. Yhteistoiminnallamme ylitämme asiakkaan odotukset ja luomme jatkuvia asiakassuhteita, jotka hyödyttävät kaikkia osapuolia.”

 

Ketterästi iteroiden optimaaliseen lopputulokseen

Vere-Luoto yhteistyössä loppuasiakkaan tarpeen ja tyytyväisyyden varmistaminen on Veren tehtävä, sovelluskehitys Luodon.

Veren johtaman 3D workshopin tulosten perusteella Luoto aloittaa arvokeskeisesti priorisoidun sovelluskehitystyön. Kehitystyön aikana tuotetta testataan säännöllisin syklein Veren avulla. Prosessia iteroidaan saadun palautteen mukaan, kunnes lopputuote vastaa tavoiteltua liiketoimintahyötyä.

Lopputuloksena syntyy kilpailua edistäviä sovelluskehitysprojekteja: esimerkiksi mobiili- tai websovelluksia, tekoälyä, koneoppimista tai prosessin tai sen osien automatisointia. Vere-Luoto yhteistyönä toteutettu projekti sopii kehityshankkeisiin niiden laajuudesta tai organisaation koosta riippumatta.

 ”VEREN TEKEMÄN POHJATYÖN AVULLA SAAMME SUUREMMAN VARMUUDEN SIITÄ, ETTÄ TEKEMÄMME TYÖ ON JUURI SITÄ, MITÄ ASIAKAS TARVITSEE.”

Nopea ja tehokas sovelluskehitys = tyytyväinen asiakas

”Asiakkaat ovat poikkeuksetta olleet tyytyväisiä tarjoamaamme yhteispalveluun.” kertoo Nousiainen. Hämmästystä on herättänyt se, että Veren muutaman tunnin workshopin avulla pystytään tunnistamaan liiketoiminnan kehitykselle keskeiset teemat. Hän jatkaa: ”Workshopeissa on myös tunnistettu asiakkaalle tärkeitä arvoja ja toimintoja, jopa tunteita, joiden ei alun perin ajateltu olevan projektille keskeisiä. Tämä on suunnannut myös ohjelmistokehitysprojektin kerralla oikeaan, asiakkaalle arvoa tuottavampaan suuntaan.”

 

Jaetut arvot yhteistyön kivijalkana

”Yhteistyömme on kahden toisistaan riippumattoman osapuolen yhteistoimintaa, joka tähtää asiakkaan perimmäisten tarpeiden tunnistamiseen ja niiden täyttämiseen. Välillä saatetaan huomata, että sovelluskehityksen sijasta asiakasorganisaation huomio tulisi keskittää johonkin aivan muuhun, josta on heille suurempaa liiketaloudellista hyötyä. Tällöin kerromme sen asiakkaalle. Mielestämme rehellisyys on ainoa tapa rakentaa pitkäaikaisia kumppanuuksia.” kertoo Nousiainen. Leppänen jatkaa: ”Rehellisyys ja pragmaattisuus ovat myös Veren toimintaa ohjaavista arvoja. Yhteistyötä oli helppo lähteä rakentamaan kumppanin kanssa, jolla on sama syy olla olemassa: asiakas.”

 

Lisätietoa antavat

Juha Leppänen
Founder & CEO, Vere Oy
040 172 2224
jl@vere.fi

Vere Oy on liiketoimintamuotoilija, joka yhdistää strategisen liiketoimintaosaamisen ja teknologisen kyvykkyyden. Liiketoimintamuotoilu on uusien liiketoimintamallien rakentamista ja vanhojen mallien transformointia vastaamaan digitaalisen ajan asiakasvaatimuksia.

Tuomas Nousiainen
Co-founder & CEO, Luoto Company
040 583 2107
tuomas.nousiainen@luotocompany.fi

Luoto on sovelluskehityksen asiantuntijatoimisto, jonka ytimessä on usko ihmiseen. Luoto yhdistää asiakasymmärryksen, sitoutumisen, hyvin korkean osaamisen ja innovatiivisen hinnoittelun. Tällä yhdistelmällä syntyy aito kilpailuetu.

 

Vere Arvoverkko

Suomalaisen kilpailuedun rakentajat

LUE LISÄÄ