Digitaaliset kyvykkyydet ovat tulevaisuudessa merkittävin tekijä yrityksen arvonmäärityksen kannalta.

Kirjoittanut Vere Oy - 22 marraskuuta, 2016

Digitaaliset kyvykkyydet ovat tulevaisuudessa merkittävin tekijä yrityksen arvonmäärityksen kannalta.

 

Digikyvykkyydet tulevat jatkossa määrittämään koko liiketoiminnan jatkuvuuden, mutta ne ovat kriittisiä erityisesti yritysostojen, rahoituskierrosten ja arvonmääritysten yhteydessä. Vere Oy on kehittänyt Digital Due Diligence -palvelun yritysten digitaalisten kyvykkyyksien ja riskien mittaamiseen. 

Digital Due Diligence -prosessissa arvioidaan yrityksen digitaalisia kyvykkyyksiä sekä niihin liittyviä riskejä viiden pääteeman kautta. Painotukset vaihtelevat yrityksen liiketoiminnan luonteen perusteella. Esimerkiksi valmistavan teollisuuden osalta keskeisiä ovat tuotannon prosessien tehokkuus ja automaatioaste, kun taas vaikkapa SaaS-ohjelmistoliiketoiminnassa oleellisinta on itse palvelun ja teknologian toimivuus asiakkaan näkökulmasta.

“Analyysin käyttötarkoitus vaikuttaa metodin ja painotusten valintaan. Jos tarkoituksena on mitata digitaalisen kyvykkyyden, prosessien tehokkuuden ja järjestelmien riskejä yritysoston yhteydessä, kilpailijoiden maturiteetin merkitys laskee. Jos taasen halutaan ennemminkin benchmarkata ja arvioida suoriutumista, voidaan kompensoida yrityskokoa, resursseja ja toimialakohtaisia piirteitä. Tulevaisuuden kannalta johdon kyvykkyydet ja ymmärrys digitalisaation vaikutuksista ovat kuitenkin aina merkittävässä roolissa”, sanoo Vere Oy:n toimitusjohtaja Juha Leppänen.

Palvelua on kehitetty noin vuoden ajan sijoittajien, yritysjärjestelijöiden ja M&A lakitoimistojen palautteen perusteella.

Digitalisaation vaikutus yhtiön rakenteiden muutokseen on mullistava. Yhtiön johdon sekä omistajien on hyvä ymmärtää yhtiön rakenteiden nykytila. Kun ostetaan, myydään tai pääomitetaan yhtiöitä, on osapuolten hyvä tietää, mikä on yhtiön digitaalinen taso. Pääomasijoittajana arvostan Veren luomaa ratkaisua, joka helpottaa näkemään ja ymmärtämään yhtiön todellisen valmiuden nykypäivän haasteisiin”, toteaa Marko Tulonen, Vision+ rahaston perustajaosakas.

”Yritysjärjestelyn tai sijoituksen kohteena olevan yhtiön digitalisaatio-osaaminen nousee yhä tärkeämmäksi tekijäksi yhtiön arvoa ja riskejä arvioitaessa. Teknologiaoikeuteen ja kasvuyrityksiin keskittyvänä asianajotoimistona toivotamme Veren luoman prosessin ja sen tuoman analyysin tervetulleeksi uudeksi DD-työkaluksi markkinoille”, sanoo Dottir asianajotoimiston Kyösti Siltala.

"Tehottomuuden lisäksi vanhentuvissa legacy-järjestelmissä saattaa muhia arvonmäärityksen kannalta jopa miljoonien eurojen investointiriskejä. Prosessien tehokkuuden evaluoinnissa käytämme mm. APQC's Process Classification Framework –menetelmää, jolloin lopputuloksena syntyy puolueeton arvio, jota voidaan hyödyntää myös toiminnan kehittämisessä”, Leppänen jatkaa.

 

DigitalDD-prosessi.png

 

Voit tutusta palvelun sisältöön täällä.

Lisätietoja antaa:
Juha Leppänen
CEO / Vere Oy
jl@vere.fi
+358 40 172 2224

 

Vere Arvoverkko

Suomalaisen kilpailuedun rakentajat

LUE LISÄÄ