Vere asiakastarina: 77-vuotias Invalidisäätiö ei pelkää muutosta

Kirjoittanut Vere Oy - 15 maaliskuuta, 2018

Vere asiakastarina: 77-vuotias Invalidisäätiö ei pelkää muutosta

 

Invalidisäätiö on toteuttanut perustehtäväänsä - erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hoitoa, kuntoutusta ja koulutusta - vuodesta 1940 lähtien. Alkuvuosista lähtien Säätiö on ollut suomalaisen hyvinvoinnin suunnannäyttäjä sekä innovaatioiden käyttöönottaja. Mikä pitää Invalidisäätiön ajankohtaisena, parhaita palveluja tarjoavana toimijana tulevaisuudessakin?

 

LÄHTÖTILANNE: Yhteiskunnallinen toimija on huomannut tarpeen kehittää asiakaskokemusta ja palvella sidosryhmiään entistä paremmin.

HAASTE: Sidosryhmähallinnan hajanaisuus ja pirstaloitunut palvelukokemus.

RATKAISU: Palvelumuotoilun keinoin onnistuttiin parantamaan palvelukokemusta ja määrittämään sidosryhmähallinnan tarpeet.

 

Pelkkä oman alan erityisosaaminen ei riitä menestykseen tulevaisuudessa

Invalidisäätiö on koko historiansa ajan onnistunut uudistumaan yhteiskunnan mukana ja tuottamaan aikaan sopivia, valtakunnan parhaita palveluita. ”Yhteiskunnalliset muutokset ovat aina vaikuttaneet toimintaamme.” kertoo Invalidisäätiön asiakkuusjohtaja Leena Hallamaa.

Muuttuva toimintaympäristö tuo muutoksia Säätiön toimintatapoihin nykyäänkin:

”Osaamme perustehtävämme osa-alueet erinomaisesti, mutta se ei riitä tämän päivän verkostoyhteiskunnassa. Haluamme kehittää perustehtäväämme tämän päivän isoihin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja kasvaa yhä vahvemmaksi toimijaksi omalla alallamme."

 

Emme tuudittaudu hienoon historiaamme, vaan kehitämme toimintaamme aktiivisesti Vere Oy:n kanssa.

Työllä merkityksellisyyttä elämään

Leena Hallamaa rakastaa työtään. ”Tämä työ on merkityksellisin pesti yli 30-vuotisella työurallani. Koen olevani hyödyksi paitsi työnantajalleni ja asiakkaillemme, myös yhteiskunnalle.”

Tässä kokemuksessa tiivistyy myös Invalidisäätiön toimintaa ohjaava ajatus. ”Jokainen meistä tahtoo olla hyödyksi ja merkityksellisyyttä elämäänsä.” Hallamaa toteaa.

Invalidisäätiön kaiken toiminnan punainen lanka onkin luoda ihmisille osallisuudesta ja työstä merkitystä elämään. Lupaus kiteytyy Säätiön ’Täältä töihin’ -strategiaan: jokaiselle koulutukseen ja valmennukseen osallistuvalle pyritään etsimään työpaikka tai muu tapa osallistua yhteiskunnan toimintaan. Hallamaa tarkentaa:

”Parannamme erityistä tukea tarvitsevien asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Luomme osallisuudesta ja työstä merkitystä ihmisille.”

Yhteensä Säätiön ylläpitämässä Keskuspuiston ammattiopistossa koulutusta saa noin 1000 henkilöä lukuvuosittain. Suuri määrä erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ja työelämään valmennettavia asiakkaita asettaa suuret haasteet Säätiön digitaalisten palveluiden kehittämiselle. Asiantuntijaksi palvelukokemuksen kehittämistyöhön Invalidisäätiö valitsi Vere Oy:n.

 

 ”Koulutamme työntekijöitä, jollaisia jokainen yritys tahtoo”Orton_Invalidisaatio-vere

Monelle opetukseen osallistuvalle vakituinen työpaikka on elämän suurimpia unelmia. Säätiön verkostossa on reilu 2000 yhteistyöyritystä, joissa opiskelijat käyvät harjoittelemassa ja jotka työllistävät koulutusohjelmista valmistuneita. 

”Joidenkin yritysten kanssa olemme tehneet yhteistyötä vuosikausia. Yritykset kokevat, että meidän kauttamme he saavat asiantuntevia, työhönsä erittäin sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä.” kertoo Hallamaa. Tyytyväiset yritykset palkkaavat laajenemisen myötä säätiön kautta aina uusia työntekijöitä. ”Toimintamme suurimpia haasteita on pitää yhteyttä näihin tuhansiin yrityksiin, joita ilman toimintamme ei olisi mahdollista. Tarvitsemme uusia ratkaisuja pitääksemme meille elintärkeät yritykset lähellä. Palvelukokemuksen parantamisessa meitä auttaa Vere.”

 

jokainen meistä tahtoo olla hyödyksi ja merkitykselli-syyttä elämäänsä.

Työmaailma mullistuu, mutta tekemistä riittää kaikille

Viime aikoina huomiota on alettu kiinnittää digitaalisen ajan tuomiin haasteisiin ja tulevaisuudenkuviin. Robotiikan kehittymisen ja yhä hienostuneimpien teknisten sovellusten myötä moni perinteinen työ siirtyy automatisoiduksi. Hallamaa uskoo silti, että tehtävää riittää aina ja kaikille.

”Uskomme, että jokaiselle ihmiselle löytyy jatkossakin paikkansa yhteiskunnassa. Toiminnallamme tahdomme varmistaa, että jokainen kouluttamamme ja valmentamamme ihminen löytää tulevaisuudessakin mahdollisuuden tehdä työtä tai osallistua muutoin yhteiskuntamme toimintaan.” Tämä tarkoittaa suurta uudistumisvastuuta myös Säätiölle koulutuksentarjoajana.

 

Positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus lähtee liikkeelle rohkeudesta uudistua

Säätiö pyrkii tuottamaan jatkuvasti parantuvaa palvelukokemusta kaikille sidosryhmilleen. Tähän sisältyy rohkeus ja uskallus kokeilla. Tavoitteena oli myös synnyttää selkeä näkemys sekä valintaperusteet sidosryhmien hallintaan tarvittavista työkaluista. Tämä toteutettiin palvelumuotoilun metodein: ensin tehtiin sidosryhmäkartoitus ja sen jälkeen palvelupolut valituille sidosryhmille.

”Vain uusiutumalla pystymme luomaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, luomaan taloudellista kasvua ja varmistamaan Invalidisäätiön toiminnan jatkumisen myös seuraavien 77 vuoden ajan ja kauemmas tulevaisuuteen. Tämän mahdollistamisessa Vere Oy:llä on suuri merkitys.” päättää Hallamaa.

Lue lisää Vere-asiakastarinoita!