Ketterä strategia

Strategian ja innovaatioiden tuottaminen liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kilpailuedun synnyttämiseksi.

Ketterä strategiatyö ja innovaatiot

Strategiapalveluiden tavoitteena on valita keskeisimmät strategiset toimenpiteet ja innovaatiot liiketoiminnan kasvattamiseksi ja kilpailuedun synnyttämiseksi. Kehityskohteena voi olla koko konsernin liiketoiminta, yksittäinen liiketoiminta-alue, tuotestrategia tai myynti ja markkinointi. 


Osallistamme organisaation henkilöitä laaja-alaisesti sekä tuomme mukanamme näkemyksellisyyttä. Menetelmä takaa 
monipuolisen näkemyksen toiminnasta ja sitouttaa mukana olleet tuloksiin sekä tarvittavaan muutokseen.

Vere Oy:n kehittämä 3D-menetelmä™ auttaa tunnistamaan ja priorisoimaan strategisesti merkittävät toiminnan kehittämisalueet:

  • Mitkä ovat kehittämisalueet?
  • Mikä on tämän hetken kyvykkyys tai valmius kehittämiselle?
  • Mitkä ovat tärkeimpiä osa-alueita tulevaisuudessa?
  • Mitkä ovat eri kehitysalueiden liiketoimintavaikutukset? 

Palvelun avulla yritys voi myös:

  • innovoida uusia ansaintamalleja, tuotteita ja palveluita
  • löytää synergioita palveluiden kehittämiseen ja myyntiin yrityksen sisältä
  • syventää asiakas- ja markkinaymmärrystä
  • kehittää yrityskulttuuria ja sisäistä yhteistyötä

Osana strategiatyötä käytämme kehittämäämme Vere 3D-menetelmää™ sekä pelikenttäanalyysiä tulevaisuuden markkinan ja kilpailutilanteen hahmottamiseen.