Liiketoimintamuotoilu

Visiosta arjen operatiiviseen tekemiseen

Vere on Suomen johtava liiketoimintamuotoilija. Yhdistämme toiminnassamme strategisen liiketoimintaosaamisen ja teknologisen kyvykkyyden.

Liiketoimintamuotoilu on uusien liiketoimintamallien rakentamista ja vanhojen mallien transformointia, vastaamaan digitaalisen ajan asiakasvaatimuksia.

Asiakaskäyttäytymisen muutos sekä teknologian tuomat mahdollisuudet asettavat yritysten liiketoiminnalle uusia odotuksia. Veren liiketoimintamuotoilun palvelut luovat yrityksille uutta liiketoimintaa. Liiketoimintamuotoilulla varmistetaan, että yrityksen kilpailuedut tulevat vastaamaan myös uuden - jatkuvasti muuttuvan - ajan vaatimuksia.

Liiketoimintamuotoilussa edetään ketterästi strategiselta tasolta yrityksen päivittäisen arjen pyörittämiseen. Teknologia valjastetaan palvelemaan asiakasta ja yritystä – ei päinvastoin.

Vere ottaa vastuun koko prosessin läpiviennistä ja valitsee oikeat teknologiat sekä kumppanit sovellusratkaisuiden toteuttamiseen.

vere_projektejamme_referenssi-1.png

 

Liiketoimintamuotoilu: visiosta arjen operatiiviseen tekemiseen.

 

  • Strategiatyö ja asiakasodotukset

  • Uudet toimintamallit ja ansaintalogiikat

  • Palvelumuotoilu

  • Prosessien digitalisointi ja sovellukset

  • Palvelun kaupallistaminen

  • Muutoksen johtaminen

Katso myös: Digital Due Diligence 

 

Asiakascase: Liiketoiminnan elinkaari on päättymässä.  Yrityksen asiakkaat odottavat tuotteiden sijasta palvelua ja lopputulosta välineiden sijaan. Kilpailutilanne muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja kansainvälistyy. Asiakkaallemme tarjotaan monia teknologisia ratkaisuja, mutta ne tuntuvat irrallisilta palalasilta, joilla ei ratkaista itse ongelmaa.   Liiketoimintamuotoilussa uudistetaan strategiaa ja luodaan uusi ansaintamalli hyödyntäen yrityksen vahva osaaminen ja laaja asiakaskunta. Suoraviivaistetaan ja automatisoidaan ydinprosesseja sekä tehdään datasta kilpailuetu. Päivitetään tapa myydä ja markkinoida uudella arvolupauksella muuttuneelle kohderyhmälle. Vahvistetaan ja johdetaan asiakaskokemusta tuottamalla arvoa asiakkaalle joka päivä.   Lopputuloksena uusi yrityksen asiakkaita positiivisella tavalla sitouttava liiketoimintamalli, jossa parempi suoja kilpailua vastaan sekä yrityksen liikevaihdon merkittävä kasvu.